SIEDLE kompakt domovní komunikace

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: Elektro-System-Technik s.r.o.

Strana 19 z 20Poznámky redaktora
Speciální rozhraní umožňuje výměnu komunikačních řídicích signálů systémy auto- matizace budov zábavní- mi systémy renomovaných výrobců. Dokonalé bydlení nemůže přece začít kompromisy u vchodu. Protože Siedle přenese obraz dveřní kamery obrazovku te- levizoru. Rozhraní Více toto téma viz www. Jakmile někdo zazvoní dveří, obraz se zobrazí obrazovce; buď jako celý obraz, nebo jako prolínačka probíhajícího programu (PIP) podle typu televizoru. . Nikoli jediná – obraz videokamery Siedle lze stejně tak začlenit do sledovacích systémů video- monitorů všeho druhu. Vstup programu technicky umožňuje spe- ciální rozhraní, Bus-Video- Demodulator (BVD). Mon- tuje rozváděče, kde se z datového přenosu zařízení Siedle odděluje videosignál.de/bvd tv video Kdo během sledování tele- vize nechce být vyrušován zvonkem dveří, může zůstat klidu. Reprezentativní vzhled oceněného desig- nu, osvědčená technika, kvalita, záruka funkčnosti a provozní spolehlivost špičky trhu patří věci. 19 inteligentní bydlení Pro domy inteligentní- mi sítěmi nabízí Siedle vhodnou interní komu- nikaci.©LoeweOptaGmbH;IsaiahLove;plainpicturefancy siedle kompakt Propojení bydlením budoucnosti: Ovládací panely se stanou vnitřní jednotkou dveřní komunikace (na obrázku: displeje společností Crestron AMX). Str.siedle. Bus-Video-Demodulator poskytuje neutrální video- signál formátu FBAS, s nímž kompatibilní řada videosystémů. Funkci dveřní komunikace otvírače dveří převezme buď vnitřní jed- notka nebo běžný telefon, připojený přes rozhraní DoorCom. Rozmani- tostí funkcí provedením svých komunikačních systémů tak Siedle přispívá k bydlení budoucnosti: od volání, zobrazení a hovoru přes osvětlení a příjem pošty po biometrickou vstupní kontrolu. Signalizují zvonění, přenášejí řeč video, otevírají dveře přebírají spínací funkce. Vstup v podobě programu je jedna možných uživatel- ských aplikací.de/smarthome Více toto téma viz www. Jejich vizualizační a ovládací displeje tím zís- kají funkci vnitřní jednotky dveřní interní komuni- kace.siedle