SIEDLE kompakt domovní komunikace

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: Elektro-System-Technik s.r.o.

Strana 2 z 20Poznámky redaktora
Historie firmy Siedle datují polo- viny 18. Hezký obrázek toho, čím firma Siedle vchodu zabývá. Vyvinula se do podoby systému, který toho umí mnohem více než se jen bavit návštěvníkem a otevírat dveře. Za sedmdesát let pro- duktu Portavox komu- nikace dveřním telefonem rozvinula neuvěřitelné dokonalosti.siedle. Náš cíl se doby Portavoxu nezměnil: vyvíjet komuni- kační systémy, které budou splňovat nejvyšší nároky. Vědci oblasti kultury, filozofové, sociologové, historici architektury a umělci interdiscipli- nárně zabývají architek- tonickým, technickým a sociálním utvářením přechodů. Proto jsme nezůstali pouze stát dveří. Od té doby firma Siedle plně soustřeďuje na soustavné zdokonalování komunikačního zařízení. století, kdy začal Mathäus Siedle svém sídle Schwarzwaldu odlévat zvony pro hodinářskou manufakturu. O 120 let později rozšířil jeho pravnuk Salomon Siedle slévárnu další obchodní aktivitu, slabo- proudou techniku. nepos- lední řadě také reprezen- taci přiměřené přijetí. Konec konců "domem" hovoří každý návštěvník, který něho chce vstoupit; slyší jej "dům" jej sleduje; dotýká jej v okamžiku vstupu nechá se jím vést hranice po- zemku cíli uvnitř. Paní Gabriele Siedle, první žena 260leté historii firmy říká: "Vchod odděluje a současně spojuje tím je vzrušující.siedle kompakt tradice a inovace Firma Siedle nebo celém a správném znění: firma S. firmě Více toto téma viz www. Vyrábíme vše, co slouží pro komunikaci uvnitř i vně domu již 250 let na stejném místě, kvalitě, která nepřipouští kompro- misy mnohonásobně oceněným designem. Naše systémy představují důležité rozhraní mezi člověkem a architekturou.de/unternehmen . Firma Siedle dnes zabývá vchodem přechodem mezi vnitřkem vnějškem. Během 30. Jedná se o aspekty otevírání za- vírání, média komunikace se vchodem, ale také o bezpečnost, soukromí a komunikaci. Zda přijme či odmítne záleží tom, kdo představuje. Str." Na prahu Proto podporujeme diskuse na téma vchod pořádáme například symposia – společně ETH Curych. let se podnik specializoval na domácí dveřní telefony a roce 1935 uvedl na trh "Portavox", první hlasitý dveřní telefon. Siedle Söhne Telefon- und Telegrafen- werke OHG již po 7 generací rodinným vlast- nictvím. roce 1887 vyrobila firma Siedle první telefon záhy stala jedním pionýrů telefonie v Německu