SIEDLE kompakt domovní komunikace

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: Elektro-System-Technik s.r.o.

Strana 7 z 20Poznámky redaktora
Volby konfigurace jsou dále doplněny možností záměn obou rovin. dispozici šest variant masivního mate- riálu povrchových úprav. Tam, kde hranách nebo v přesných, laserem vypá- lených výřezech čelního panelu viditelná montážní rovina, lze obě roviny sladit, doplnit nebo kontrastně odlišit barevně, strukturou a povrchovou úpravou. tomto základě vznikne, určuje uživatel. být zařízení umístěno napra- vo nebo nalevo dveří? Potřebuje elektronickou nebo biometrickou kontrolu vstupu? Videokameru, do- pisní schránku nebo do- movní číslo? Bodové nebo plošné osvětlení? Vy vybíráte my realizujeme vaši volbu. Proto není pro řadu Siedle Steel uváděno žádné pro- vedení, ale jeho prostředky: funkční stavebnice, čistá estetika 14milimetrový rastr.de/ssteeel/maateteririala kovová pestrost .siedle kompakt Dokonalá dveřní stanice může nabývat různého vzhledu závislosti osob- ním stylu, individuálních požadavcích architekto- nickém prostředí.siedle. 7 tvůrčí svoboda Jedna dveřní stanice dopisní schránkou nekonečně mnoho možností díky volbě uspořádaní funkčních prvků. podkladu je přišroubována pouze montážní rovina; upevnění roviny obsluhy, umístěné nad ní, zůstává nevidi- telné. Rozhodujícím předpokla- dem rozmanitosti pro- vedení řady Siedle Steel je konstrukce dvou rovinách. prvků dává nekonečné možnosti utváření prahu svého domova. Siedle Steel Více toto téma viz www.ww sis edeedleee. Samo uspořádání funkčních Str. Estetika rovinných ploch materiálů není ničím narušena.de/steel/freiheit a viVíce toto téma wwwww