SIEDLE kompakt domovní komunikace

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: Elektro-System-Technik s.r.o.

Strana 16 z 20Poznámky redaktora
Vedení, dveřní stanice, síťové napájení vše, co dosud funguje, zůstává dále v činnosti. Designový koncept vnitřních stanic kombinací plasto- vého těla pouzdra před- ním zadním panelem z ušlechtilé oceli, hliníku nebo dýhy ušlechtilého dřeva. 16 siedle individual modernizovat Siedle Individual Modernizovat Více toto téma viz www.siedle kompakt Str. Přístroj HTA 811 nabízí přednosti kvalitního mo- derního designu: soudobý tvar, jednoduchou montáž, snadnou obsluhu a mimořádně rozmanité provedení. Přesto jen málo těchto zařízení poškozených či nevyhovujících vzhledem, zejména interiéru. Výhoda: případě poruchy stačí vyměnit pou- ze dotčenou vnitřní jednot- ku. Možné je také gravírování potisk logem. Domovní telefony tohoto typu byly instalovány nesčetněkrát; mnohé nich již dosáhly provozní doby, která vyžaduje jejich výměnu.de/innen/material Jednoduchá výměna: Výměnný model HTA 811 nahrazuje několik generací dveřních telefonů Siedle. Pokud tato sériově dodá- vaná různorodost nestačila, nalakujeme kryty libovolnou barvou palety RAL. Více toto téma viz www. Kombinace obou prvků poskytuje množství možností individuálního přizpůsobení vnitřní stanice. Tvarem funkcí odpovídá standardnímu domácímu telefonu, lze jej však hladce začlenit do stávající instalace systému 6+n. Dodává ve stejném materiálovém i barevném provedení jako všechny ostatní vnitřní jed- notky Siedle. Prověříme realizo- vatelnost každého přání a vytvoříme individuální nabídku. Panely lze vybrat ze dvanácti sériově dodá- vaných materiálů barev; tělo pouzdra včetně sluchátka černého nebo průsvitného plastu. Pro tyto případy nabízíme speciální výměnný přístroj, model HTA 811.siedle.de/modernisierung/telefon Desítky let byl systém 6+n představitelem stavu tech- niky dveřní komunikace.siedle.