SIEDLE kompakt domovní komunikace

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: Elektro-System-Technik s.r.o.

Strana 8 z 20Poznámky redaktora
Na komunikační systém u vstupu jsou dnes kladeny rozmanité požadavky, od osvětlení vstupní kontrolu. Výsledkem je vždy formálně čisté este- ticky dokonalé komunikační zařízení. Systém byl mnohokrát oceněn za design posloužil jako vzor celé rodině produktů. Designová ikona Mnohonásobně oceněný systémový design záruk- ou, každá kombinace vy- hoví nejvyšším požadavkům na dobré provedení. Ve stěně, stěně nebo volně stojící, šesti sério- vých barvách bezpočtu barevných provedení na přání, dopisní schránkou, osvětlením, videokamerou monitorovacího systému nebo vstupní kontrolou: Siedle Vario sdružuje vše, co může být vchodu požadováno, jednotné- ho formálního rámce.de/vario . Moduly lze rámci rastru uspořádat libovolné konfiguraci. Multitalent Neexistuje snad žádný požadavek oblasti komu- nikace vstupu, který by Siedle Vario neuměl splnit. Siedle Vario ztělesněním modulárně koncipované dveřní komunikace. Všechny linie lícují proporce souhlasí – při integraci velkých informačních panelů nebo dopisní schránky. Str.siedle. Princip Vario je stejně geniální jako jedno- duchý: spočívá funkčních modulech konstrukčním rastru. Siedle Vario Více toto téma viz www.siedle kompakt siedle vario systémový klasik U vchodu nyní poža- dováno více než jenom zvonek domácí telefon. Systémový klasik Siedle Vario splňuje všechny – jednotném provedení a nedosažitelné mnoho- tvárnosti. Také barevně variabilní: Kromě šesti sériově dodávaných barev může být Siedle Vario lakován také individuálně, v požadovaném barevném odstínu