VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Pro: Technická inspekce České republiky
Vydal: Technická inspekce České republiky

Strana 9 z 9

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Celkový výsledek zkoušky hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl sdělen žadateli bez zbytečného odkladu vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Písemná část zkoušky je vykonávána žadatelem samostatně počítači, kde hodnotí stupněm vyhověl nebo nevyhověl, žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně správných odpovědí. Obsah rozsah zkoušky stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení.eu – ŽÁDOSTI FORMULÁŘE „Žádost osvědčení zkoušky fyzických osob“. Zkouška probíhá před zkušební komisí, která členy odbornou způsobilostí pro činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních rozsahu požadovaného osvědčení smyslu zákona 250/2021 Sb. Počet opakování zkoušky odborné způsobilosti není omezen. průběhu výsledku této zkoušky je sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli jedno pověřené organizaci. jako E3B roky pro druh rok pro druh B. Josef Vozobule . Pokud žadatel zkoušky odborné způsobilosti celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může opakovaně dostavit zkoušce odborné způsobilosti, však dříve než dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Zkouška odborné způsobilosti skládá písemné ústní části. Žadateli, který písemné ústní části zkoušky odborné způsobilosti hodnocen stupněm vyhověl, uděleno osvědčení příslušném rozsahu. jako E1B E2B roky pro druh A a rok pro druh B, d) pro rozsah označený Příloze 190/2022 Sb. Zkouška odborné způsobilosti vykonává pověřené organizace nejpozději dnů od podání přihlášky provedení této zkoušky veřejná. Žádost vykonání zkoušky zveřejněna webových stránkách TIČR www. Zpracoval: Ing.9 a) roky pro rozsah označený Příloze 190/2022 Sb. Technická inspekce má k tomuto účelu zřízena testovací centra pobočce TIČR Praze pobočce TIČR v Brně. ústní části zkoušky odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně položených otázek. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. jako E1A E2A, b) roky pro rozsah označený Příloze 190/2022 Sb. jako E3A, c) pro rozsah označený Příloze 190/2022 Sb.ticr