VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Pro: Technická inspekce České republiky
Vydal: Technická inspekce České republiky

Strana 9 z 9

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Obsah rozsah zkoušky stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Technická inspekce má k tomuto účelu zřízena testovací centra pobočce TIČR Praze pobočce TIČR v Brně. Pokud žadatel zkoušky odborné způsobilosti celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může opakovaně dostavit zkoušce odborné způsobilosti, však dříve než dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. ústní části zkoušky odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně nejméně položených otázek. Žadateli, který písemné ústní části zkoušky odborné způsobilosti hodnocen stupněm vyhověl, uděleno osvědčení příslušném rozsahu. jako E3B roky pro druh rok pro druh B. Zpracoval: Ing. jako E3A, c) pro rozsah označený Příloze 190/2022 Sb. jako E1A E2A, b) roky pro rozsah označený Příloze 190/2022 Sb. Zkouška probíhá před zkušební komisí, která členy odbornou způsobilostí pro činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních rozsahu požadovaného osvědčení smyslu zákona 250/2021 Sb. Zkouška odborné způsobilosti skládá písemné ústní části. Celkový výsledek zkoušky hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl sdělen žadateli bez zbytečného odkladu vykonání zkoušky odborné způsobilosti.eu – ŽÁDOSTI FORMULÁŘE „Žádost osvědčení zkoušky fyzických osob“.9 a) roky pro rozsah označený Příloze 190/2022 Sb. Josef Vozobule . jako E1B E2B roky pro druh A a rok pro druh B, d) pro rozsah označený Příloze 190/2022 Sb. Žádost vykonání zkoušky zveřejněna webových stránkách TIČR www. průběhu výsledku této zkoušky je sepsán protokol, jehož jedno vyhotovení náleží žadateli jedno pověřené organizaci. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část zkoušky hodnocena stupněm vyhověl. Počet opakování zkoušky odborné způsobilosti není omezen.ticr. Písemná část zkoušky je vykonávána žadatelem samostatně počítači, kde hodnotí stupněm vyhověl nebo nevyhověl, žadatel musí pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně správných odpovědí. Zkouška odborné způsobilosti vykonává pověřené organizace nejpozději dnů od podání přihlášky provedení této zkoušky veřejná