Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Technická inspekce České republiky

A P C B VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Technická inspekce České republiky (2022)

A P C B TECHNICKÝ DEN vyhrazených elektrických zařízení TIČR duben 2017 Technická inspekce České republiky (2017)

A P C B Žádost o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění Technická inspekce České republiky (2016)

A P C B Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN TIČR Technická inspekce České republiky (2012)

Vzhledem k poměrně rychlým změnám v české a evropské normalizaci jsme se rozhodli vydat druhé aktualizované vydání učebních textů ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení všech kategorií. V těchto novelizovaných učebních textech naleznete podklady k jednotlivým otázkám, tak jak jsou v současné době používány, i s odkazy na platnost použitých norem. Publikace není opět vytvořena tak, aby nepotřebovala práci s celou normou.