VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Pro: Technická inspekce České republiky
Vydal: Technická inspekce České republiky

Strana 2 z 9

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
vnitřních vnějších prostorách extrémně vysokými teplotami okolí nad oC, 2. (2) Vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje elektrické spotřebiče napětí 400 včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení elektrické síti, b) prodlužovací šňůry odpojitelné přívody, c) zdravotnické elektrické přístroje, d) elektrické zařízení strojního zařízení, které považováno výrobek podle jiného právního předpisu, e) elektrická zařízení instalace charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny použití prostředí nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů. Podle 191/2022 Sb. dělí elektrická zařízení třídu třídu II: (1) Vyhrazená elektrická zařízení třídy a) elektrické zařízení 1. prostorách trvalým výskytem korozivních znečišťujících látek a 4. (1) 190/2022 Sb. Podle odst. prostorách nebezpečím požáru hořlavých kapalin; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat projektové nebo provozní dokumentace, b) elektrické zařízení určené pro použití prostředí nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů, c) elektrické zařízení objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob, d) elektrická instalace zdravotnických prostorech, výjimkou zdravotnických prostorů, kde nepředpokládá použití žádných příložných částí kde zkrat zdroje nebo jiná porucha nemůže způsobit ohrožení života zdraví osob, majetku nebo životního prostředí, .2 VYHRAZENÁ NEVYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ (VTEZ) Podle odst. prostorách výskytem tryskající intenzivně tryskající vody možností ponoření, 3. Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví bezpečnosti fyzických osob, to: a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci odběr elektrické energie elektrické instalace staveb technologií, b) zařízení určená ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny