VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Pro: Technická inspekce České republiky
Vydal: Technická inspekce České republiky

Strana 3 z 9

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
TIČR vydává odborné stanovisko základě vlastního rozhodnutí zákazníka. a), neuvedená odst. Tento požadavek rozdíl od předcházejícího bodu legislativní povinností, nedílná součást předávacích dokumentů. Poznámka TIČR: tomto bodu podle nové legislativy vydáváno osvědčení (podle zákona 174/68 Sb. platném znění § Zákona 250/2021 Sb. třídy a) ostatní vyhrazená elektrická zařízení podle odst. písm. písm. c) prověřuje odbornou způsobilost právnických osob podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení plnění nádob plyny vydává jim tomu oprávnění podle 8, d) prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení uděluje tom osvědčení podle 11, Poznámka TIČR: tento bod platí pouze pro zkoušky revizních techniků, nikoliv pro zkoušky podle 194/2022 Sb. 8) f) vede evidenci právnických osob podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění podle poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů veřejnosti, g) vede evidenci revizních techniků poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů veřejnosti. bylo odborné závazné stanovisko). (2) Vyhrazená elektrická zařízení II. (1) Pověřená organizace při výkonu činnosti oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a) podává vyžádání odborná stanoviska tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, Poznámka TIČR: citace „na vyžádání“ výše uvedeném článku neznamená zákonné nařízení. (bývalá vyhláška 50/78 Sb. d), b) zařízení určená ochranu před účinky atmosférické statické elektřiny neuvedená v odstavci písm. . Náplň činnosti pověřené organizace TIČR dle zákona 250/2021 Sb. b) provádí vyhrazených technických zařízení třídy prohlídky zkoušky nebo na těchto zařízeních zúčastňuje zkoušek, základě, kterých vydává osvědčení, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky právních ostatních předpisů zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek ……. 2 a odst. e).3 e) elektrické zařízení určené ochranu před účinky atmosférické statické elektřiny, pokud chrání zařízení uvedená písmenech d)