Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Technická inspekce České republiky

A P C B VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Technická inspekce České republiky (2022)

A P C B Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN TIČR Technická inspekce České republiky (2012)

Vzhledem k poměrně rychlým změnám v české a evropské normalizaci jsme se rozhodli vydat druhé aktualizované vydání učebních textů ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení všech kategorií. V těchto novelizovaných učebních textech naleznete podklady k jednotlivým otázkám, tak jak jsou v současné době používány, i s odkazy na platnost použitých norem. Publikace není opět vytvořena tak, aby nepotřebovala práci s celou normou.

A P C B TIČR Učební testy ze zákonů a vyhlášek Technická inspekce České republiky (2008)

Na základě častých dotazů jsme se rozhodli vydat zkrácené učební texty ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení všech kategorií. V těchto materiálech naleznete velice krátké pojednání k jednotlivým otázkám, které jsou mnohdy bezohledně vytrženy z kontextu normy a v některých případech nemusí bez vlastní normy dávat plný smysl. Z toho tedy vyplývá, že práce s celou normou je nezbytná, a navíc je možné s normou přizkouškách revizních techniků pracovat. Vzhledem ktomu, že elektrotechnické normy mění velice rychle svůj obsah, budeme se snažit v průběhu příštích období, hlavně v roce 2009, měnit zkušební otázky a doplňovati tyto texty v duchu nových článků norem. Podrobnější informace budou vždy na stránkách www.iti.cz včetně novelizovaných testových otázek.