VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Pro: Technická inspekce České republiky
Vydal: Technická inspekce České republiky

Strana 1 z 9

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, živnostenském podnikání (živnostenský zákon), znění pozdějších předpisů., státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 5., státním odborném dozoru nad bezpečností práce, znění zákona České národní rady č. Zákon 159/1992 Sb. . Technická inspekce České republiky stává souladu zákona pověřenou organizací., kterou mění doplňuje vyhláška 50/1978 Sb., stanovení vyhrazených elektrických zařízení tříd skupin a bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška vyhrazených elektrických zařízeních). 61/1988 Sb.1 VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ S účinností 2022 jsou pro vyhrazená elektrická zařízení platné tyto nové právní předpisy: - Zákon 250/2021 Sb. Vyhláška 98/1982 Sb. Zákon 174/1968 Sb. 6. 2., kterým mění zákon 174/1968 Sb. sazbách poplatků odbornou činnost pověřené organizace oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení Výše uvedeným zákonem byly zrušeny mimo jiné tyto předpisy pro oblast EZ: 1. III zákona 124/2000 Sb., nařízení vlády vyhrazených technických elektrických zařízeních požadavcích zajištění jejich bezpečnosti - Nařízení vlády 194/2022 Sb. 575/1990 Sb. Části sedmá, devátá jedenáctá vyhlášky 48/1982 Sb. 4., kterým mění doplňuje zákon 174/1968 Sb., státním odborném dozoru nad bezpečností práce, znění pozdějších předpisů, zákon č., odborné způsobilosti elektrotechnice., odborné způsobilosti elektrotechnice., hornické činnosti, výbušninách státní báňské správě, znění pozdějších předpisů, zákon 455/1991 Sb., kterou stanoví základní požadavky zajištění bezpečnosti práce technických zařízení. Čl. Vyhláška 50/1978 Sb. Vyhláška 73/2010 Sb., nařízení vlády požadavcích odbornou způsobilost k výkonu činnosti elektrických zařízeních odbornou způsobilost elektrotechnice - Nařízení vlády 60/2022 Sb. 7., Zákon bezpečnosti práce souvislosti provozem vyhrazených technických zařízení změně souvisejících zákonů - Nařízení vlády 190/2022 Sb. 3