VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Pro: Technická inspekce České republiky
Vydal: Technická inspekce České republiky

Strana 1 z 9

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, odborné způsobilosti elektrotechnice., kterou stanoví základní požadavky zajištění bezpečnosti práce technických zařízení. Zákon 174/1968 Sb. 3., nařízení vlády vyhrazených technických elektrických zařízeních požadavcích zajištění jejich bezpečnosti - Nařízení vlády 194/2022 Sb. Vyhláška 98/1982 Sb., stanovení vyhrazených elektrických zařízení tříd skupin a bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška vyhrazených elektrických zařízeních)., hornické činnosti, výbušninách státní báňské správě, znění pozdějších předpisů, zákon 455/1991 Sb. 6.1 VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ S účinností 2022 jsou pro vyhrazená elektrická zařízení platné tyto nové právní předpisy: - Zákon 250/2021 Sb. 5. Vyhláška 73/2010 Sb. Technická inspekce České republiky stává souladu zákona pověřenou organizací. Zákon 159/1992 Sb., živnostenském podnikání (živnostenský zákon), znění pozdějších předpisů., státním odborném dozoru nad bezpečností práce, znění zákona České národní rady č., státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 2. Vyhláška 50/1978 Sb., odborné způsobilosti elektrotechnice. . Čl. 575/1990 Sb., kterou mění doplňuje vyhláška 50/1978 Sb. Části sedmá, devátá jedenáctá vyhlášky 48/1982 Sb. sazbách poplatků odbornou činnost pověřené organizace oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení Výše uvedeným zákonem byly zrušeny mimo jiné tyto předpisy pro oblast EZ: 1. 61/1988 Sb. 4. III zákona 124/2000 Sb., nařízení vlády požadavcích odbornou způsobilost k výkonu činnosti elektrických zařízeních odbornou způsobilost elektrotechnice - Nařízení vlády 60/2022 Sb., Zákon bezpečnosti práce souvislosti provozem vyhrazených technických zařízení změně souvisejících zákonů - Nařízení vlády 190/2022 Sb., státním odborném dozoru nad bezpečností práce, znění pozdějších předpisů, zákon č., kterým mění doplňuje zákon 174/1968 Sb. 7., kterým mění zákon 174/1968 Sb