Otázky a odpovede z elektrotechniky I

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha uvádza 325 odpovedí na otázky zo základných poznatkov, zákonov, pravidiel, veličín a jednotiek i príkladov, a to z oblasti jednosmerného a striedavého prúdu, elektromagnetizmu, elektromagnetickej indukcie a praktickej elektrostatiky.Otázky a odpovede sú zoradené a spracované podľa systematiky osnov učebníc a vyčerpávajú všetko podstatné z učiva o základoch elektrotechniky, pričom tvoria účinnú formu kontroly znalostí aj úspešnú metódu samoučenia.Je určená pre kvalifikačné skúšky elektromontérov a elektromechanikov, pre frekventantov a examinátorov závodných škôl práce a elektrotechnických kurzov, ďalej ako pomocná kniha pre učňovské školy, odborné učilištia, priemyselné školy a napokon pre široký okruh záujemcov-samoukov na zopakovanie a doučenie základov elektrotechniky.


Jak získat tento dokument?