OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 9 z 12Poznámky redaktora
IT´S MAGIC . Žlab můžete připevnit přímo stěny stropy libovol- né poloze. Mnohostranný výrobek Suché místnosti, vlhké místnosti, venkovní prostory, potravinářský průmysl nebo stavba tunelů mří- žový žlab G-Magic nabídne vhodné provedení pro každou oblast. Flexibilní řešení pro nejrůznější způ- soby použití. Zajistíte tak optimální využití prostoru zejména prostoru nad podhledy, serverovnách nebo v administrativních budovách. Výběr sahá galvanického zinkování přes žárové zinkování ponorem až po varianty korozivzdorné oceli.9 Mřížový žlab G-Magic přímé montáži stěnu strop Optimální využití prostoru Mnohostranný mřížový žlab namon- tujete skoro všude stísněném prostoru