OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 9 z 12Poznámky redaktora
9 Mřížový žlab G-Magic přímé montáži stěnu strop Optimální využití prostoru Mnohostranný mřížový žlab namon- tujete skoro všude stísněném prostoru. Výběr sahá galvanického zinkování přes žárové zinkování ponorem až po varianty korozivzdorné oceli. Mnohostranný výrobek Suché místnosti, vlhké místnosti, venkovní prostory, potravinářský průmysl nebo stavba tunelů mří- žový žlab G-Magic nabídne vhodné provedení pro každou oblast. Žlab můžete připevnit přímo stěny stropy libovol- né poloze. IT´S MAGIC . Flexibilní řešení pro nejrůznější způ- soby použití. Zajistíte tak optimální využití prostoru zejména prostoru nad podhledy, serverovnách nebo v administrativních budovách