OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 3 z 12Poznámky redaktora
speci- álními výložníky, univerzálními zásuv- nými přepážkami mnoha dalšími praktickými součástmi sledujeme jasný cíl maximálně vám usnadnit práci! IT´S MAGIC Jednoduchost rozmanitost: tak zní náš „magický princip“. Princip rozmanitosti Dobrého nemá člověk nikdy dost. Proto náš program Magic neustále rozšiřujeme.3 Vyvinut našimi nejlepšími inženýry. Jeho spektrum sahá od plechových kabelových žlabů RKS-Magic® přes mřížové žlaby GR- Magic® až mřížové žlaby G-Magic v nejrůznějších rozměrech varian- tách materiálu povrchu. Princip evoluce Na počátku byl dobrý nápad, jenž se průběhu času proměnil hnací sílu celé rodiny produktů. Tento pří- stup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Montován bezpočtem řemeslníků celém světě. . Princip jednoduchosti Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plecho- vých nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím sebe. Objevte evoluci principu Magic. Díky tomu vám dokážeme nabíd- nout vhodný systém Magic pro téměř jakýkoliv případ použití