OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 3 z 12Poznámky redaktora
Tento pří- stup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Díky tomu vám dokážeme nabíd- nout vhodný systém Magic pro téměř jakýkoliv případ použití. Princip evoluce Na počátku byl dobrý nápad, jenž se průběhu času proměnil hnací sílu celé rodiny produktů. Princip rozmanitosti Dobrého nemá člověk nikdy dost. Objevte evoluci principu Magic.3 Vyvinut našimi nejlepšími inženýry. speci- álními výložníky, univerzálními zásuv- nými přepážkami mnoha dalšími praktickými součástmi sledujeme jasný cíl maximálně vám usnadnit práci! IT´S MAGIC Jednoduchost rozmanitost: tak zní náš „magický princip“. Princip jednoduchosti Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plecho- vých nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím sebe. Montován bezpočtem řemeslníků celém světě. . Jeho spektrum sahá od plechových kabelových žlabů RKS-Magic® přes mřížové žlaby GR- Magic® až mřížové žlaby G-Magic v nejrůznějších rozměrech varian- tách materiálu povrchu. Proto náš program Magic neustále rozšiřujeme