OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 7 z 12Poznámky redaktora
. položení zafixuje- te kabelový žlab jednoduchým oto- čením sady pro rychlé upevnění o 90 stupňů trvale jej upevníte dota- žením matice. Všechny komponenty se dodávají pozinkovaném provede- ní provedení korozivzdorné oceli.7 Geniální nápad rozmanitost: systém RKS-Magic® Systémové příslušenství Základem čisté montáže do nejmenších detailů rozsáhlé sys- témové příslušenství, například: • Sada rychlospojek pro dělené kabelové žlaby • Montážní desky • Plechy dna • Víka Tvarové díly Systém završuje rozsáhlý program tvarových dílů 90-ti stupňo- vými oblouky, odbočnými díly T, kříženími, vestavnými odbočnými díly, vestavnými kloubovými oblouky. Výložník rychlým upevněním Své montážní systémy jsme doko- nale přizpůsobili systému RKS- Magic® : Sada pro rychlé upevnění, předem namontovaná výložníku typu MWAM 12, umožňuje rychlé a racionální upevnění kabelových žla- bů výložníku. Odpadá dosavadní nutnost časově náročného šroubo- vávání pomocí nejméně dvoudílné- ho upevňovacího prvku