OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 10 z 12Poznámky redaktora
10 Rozmanitost systému GR-Magic® Tři výšky, sedm šířek Mřížové žlaby systému GR-Magic® jsou dispozici výškou bočnice 35 mm, 105 mm, rozlič- ných šířkách.4401 Díky tomu jste maximálně připrave- ni téměř všechna prostředí.4301 • korozivzdorná ocel V4A 1. . Mimoto našem sor- timentu naleznete varianty jednou nebo dvěma navařenými pře- pážkami. Pozinkované nebo korozivzdor- né oceli Mřížové žlaby GR-Magic® dodává- me pěti variantách materiálu a povrchu: • žárově zinkované • galvanicky zinkované • žárově zinkované ponorem • korozivzdorná ocel V2A 1