OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 6 z 12Poznámky redaktora
4571 • barevné práškové lakování verze všech běžných odstínech RAL . Díky tomu můžete jedním systémem flexibilně reagovat na většinu požadavků při instalaci. Provedení pro různé oblasti použití Pro rozličné případy použití sys- tém RKS-Magic® k dispozici různý- mi povrchy různých materiálů: • pásové zinkování • korozivzdorná ocel V2A 1.6 Vždy pohotovosti Dvě výšky, sedm šířek Kabelové žlaby systému RKS- Magic® jsou dispozici výškou bočnice různých šířkách.4301 • korozivzdorná ocel V4A 1