OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 4 z 12Poznámky redaktora
Elektrická bezpečnost Kabelové žlaby RKS-Magic® zaručují bez jakýchkoliv dalších dílů trvale spolehlivé vyrovnání potenciálů a spolehlivou ochranu před elektro- magnetickým rušením. . Do šířky 300 lze systém zatížit 20 kg/m, při šířce 400 pří- pustné zatížení kg/m. Výložníky není nutné zajišťovat závitovými tyčemi. Mechanická bezpečnost Konstrukce spoje zaručuje čistý přechod mezi styky, při plném zatížení. Kabely vedení jsou díky tomu dokonale chráněny. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem. Bezpečnost případě požáru Na RKS-Magic® se můžete spoleh- nout když dojde lámání chleba: K dispozici jsou schválení pro zachování funkčnosti požáru podle DIN 4102-12, 27/2008 PAVUS STN 0205. inte- ligentním zásuvným spojením systé- mů RKS-Magic® můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Všechny součásti jsou testovány hlediska EMC odolnosti vůči rázovému proudu podle 61537:2007.4 RKS-Magic® : trik spočívá zaklapnutí Rychlost Nasadit, zaklapnout, hotovo. Zaklapnutí tedy spolehlivé zatíži- telné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spolehli- vému zásuvnému spojení neuškodí ani otřesy nebo vibrace