OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 4 z 12Poznámky redaktora
Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem. Do šířky 300 lze systém zatížit 20 kg/m, při šířce 400 pří- pustné zatížení kg/m. Spolehli- vému zásuvnému spojení neuškodí ani otřesy nebo vibrace. inte- ligentním zásuvným spojením systé- mů RKS-Magic® můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Elektrická bezpečnost Kabelové žlaby RKS-Magic® zaručují bez jakýchkoliv dalších dílů trvale spolehlivé vyrovnání potenciálů a spolehlivou ochranu před elektro- magnetickým rušením. Zaklapnutí tedy spolehlivé zatíži- telné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Mechanická bezpečnost Konstrukce spoje zaručuje čistý přechod mezi styky, při plném zatížení. .4 RKS-Magic® : trik spočívá zaklapnutí Rychlost Nasadit, zaklapnout, hotovo. Všechny součásti jsou testovány hlediska EMC odolnosti vůči rázovému proudu podle 61537:2007. Výložníky není nutné zajišťovat závitovými tyčemi. Bezpečnost případě požáru Na RKS-Magic® se můžete spoleh- nout když dojde lámání chleba: K dispozici jsou schválení pro zachování funkčnosti požáru podle DIN 4102-12, 27/2008 PAVUS STN 0205. Kabely vedení jsou díky tomu dokonale chráněny