OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 5 z 12Poznámky redaktora
Ve spojení systémy RKS-Magic® můžete použít přepážky výšce 35, mm. Jed- noduše nasaďte příslušný držák na dno kabelového nosného systému a zaklapněte něj přepážku. Doda- tečné podélné spojení přepážek lze bez problému provést jednodu- chým nasazením rychlospojky. E 90E 30 . Pře- pážku lze proto namontovat čistě i přes příslušné stykové místo. Žádný výškový přesah v místě spoje Díky speciální konstrukci systému RKS-Magic® nedochází místech spojů výškovému přesahu.5 IT´S MAGIC Jedna přepážka pro všechny kabelové nosné systémy Přepážku namontujete plechové či mřížové kabelové žlaby sys- témy kabelových žebříků nebo na nosné systémy pro velká rozpětí pomocí několika málo pohybů ruky a zcela bez použití šroubů