OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 11 z 12Poznámky redaktora
.11 Rozsáhlé příslušenství K systému GR-Magic® patří různé pří- slušenství, jež zaručuje čistou efek- tivní instalaci posledního detai- lu. Důsledně promyšlené: systémové příslušenství GR-Magic® Důsledně efektivní při montáži Efektivní montáž zajišťuje velké množství promyšlených systémo- vých součástí bezšroubových podélných spojek vhodné nástěnné závěsné výložníky. Pomocí několika málo pohybů ruky si můžete sami zhotovit tvarové díly, například oblouky různými polo- měry nebo díly Tak vypadá naše pojetí dokonalosti připravené na téměř jakoukoli montážní situaci