OBO: Magic - Evoluce jedné revoluce

| Kategorie: Leták / Datasheet Katalog  | Tento dokument chci!

Všechny systémy OBO Magic mají společný princip: spojování plechových nebo mřížových kabelových žlabů zasunutím do sebe. Tento přístup zajišťuje mimořádně snadnou, rychlou a spolehlivou montáž na jakémkoliv staveništi. Nasadit, zaklapnout, hotovo. S inteligentním zásuvným spojením systémů RKS-Magic můžete značně zvýšit svoji výkonnost při montáži. Zaklapnutí a tedy spolehlivé a zatížitelné spojení signalizuje zřetelný zvuk pružinového prvku, který je ve všech případech zabezpečen před ztrátou. Spoj můžete opět kdykoliv později snadno otevřít šroubovákem ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 8 z 12Poznámky redaktora
Jed- noduše nasaďte příslušný držák na dno mřížového žlabu zaklapněte do něj přepážku. Nepotřebujete nástroje ani spojky. Elektrická bezpečnost Mřížové žlaby GR-Magic® zaručují trvale spolehlivé vyrovnání potenci- álů bez doplňkových součástí a spolehlivou ochranu před elektro- magnetickým rušením. Dodatečné podél- né spojení přepážek lze bezproblé- mově provést jednoduchým nasa- zením rychlospojky. Všechny součásti jsou testovány hlediska EMC odolnosti vůči rázovému proudu. IT´S MAGIC Jedna přepážka pro všechny kabelové nosné systémy Přepážka namontuje pomocí několika málo pohybů ruky, zcela bez použití šroubů, plechové či mřížové kabelové žlaby, systé- my kabelových žebříků, případně i na systémy pro velká rozpětí. E 90E 30 . Mechanická bezpečnost Rozsáhlé zátěžové zkoušky potvrdi- ly: Systémy GR-Magic® jsou stability nosnosti zcela rovnocenné systémům tradičními šroubovými spoji. Bezpečnost případě požáru Systém mřížových žlabů Magic® prokázal svou odolnost při požár- ních zkouškách dle DIN 4102-12, ZP 27/2008 PAVUS STN 92 0205. S patentovaným spojovacím systé- mem žlabů GR-Magic® , vyvinutým naší firmou, sestavíte podélná spo- jení během několika málo sekund.8 Mřížové žlaby GR-Magic® vám usnadní život Rychlost Nasadit, zaklapnout, hotovo