ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 77 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Martin DVOŘÁK, Ph. r.Věstník 9/2022 77 Legenda: Neozn. NEOZNAČENÝ NEUTAJOVANÝ DOKUMENT NU NATO UNCLASSIFIED OZNAČENÝ NEUTAJOVANÝ DOKUMENT prostředí rezortu dokument kategorie PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU) NR NATO RESTRICTED UTAJOVANÝ DOKUMENT STUPNĚ UTAJENÍ VYHRAZENÉ NC NATO CONFIDENTIAL UTAJOVANÝ DOKUMENT STUPNĚ UTAJENÍ DŮVĚRNÉ NS NATO SECRET UTAJOVANÝ DOKUMENT STUPNĚ UTAJENÍ TAJNÉ Čj.D. 282987/2022-1419 Ředitel Ing.