ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 84 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2 (36 1060) 2004-07-01 Elektrické žehličky pro domácnost podobné použití Metody měření funkce ČSN 80601-2-59 (36 4801) 2010-09-01 Zdravotnické elektrické přístroje Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů lidí ČSN 15804+A1 (73 0912) 2014-07-01 Udržitelnost staveb Environmentální prohlášení produktu Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů ČSN 61223-3-5 (85 4012) 2005-06-01 Hodnocení provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii ČSN CEN/TS 16835-3 (85 7030) 2017-01-01 Molekulární diagnostická vyšetření vitro Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev Část Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy Česká agentura pro standardizaci ředitelka Odboru standardizace Zdeňka Slaná r. Označení ČSN (třídicí znak) Datum vydání nebo schválení Název ČSN ČSN 60917-1 (18 8002) 1999-12-01 Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení Část Kmenová norma ČSN 62025-2 (34 5861) 2005-08-01 Vysokofrekvenční indukční součástky Neelektrické charakteristiky a metody měření Část Metody zkoušení neelektrických charakteristik ČSN 62327 (35 6576) 2011-12-01 Přístroje radiační ochrany Přístroje držené ruce pro zjištění určení radionuklidů pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření ČSN 60384-16 (35 8291) 2006-07-01 Neproměnné kondenzátory pro použití elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace Neproměnné kondenzátory dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud ČSN 61753-111-7 (35 9255) 2010-09-01 Funkčnost spojovacích prvků pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-7: Těsněná krytí pro kategorii Venkovní ČSN 62343-2 ed.Věstník 9/2022 84 ČÁST SDĚLENÍ SDĚLENÍ ÚNMZ o ukončení platnosti norem ÚNMZ pro informaci oznamuje technické veřejnosti, období 2022-10-01 2022-10-31 končí platnost dále uvedených norem, kterých již bylo minulosti oznámeno datum jejich zrušení (souběžná platnost). . 2 (35 9278) 2015-03-01 Dynamické moduly Část Kvalifikace spolehlivosti ČSN 50593 (36 1060) 2017-11-01 Elektrické mycí stroje nádobí pro komerční účely Metody měření funkce ČSN 60311 ed