ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 30 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Táborská 940/31 Praha 4 140 16 83/0051/22 TNK: 3 Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy pro pracovníky vstupující prostoru ošetřeného pesticidy - Požadavky provedení Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 18889:2019 *) 22-08 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 .s.Věstník 9/2022 30 75/0038/22 TNK: 104 Chemické výrobky používané pro úpravu vody plaveckých bazénech Chlornan vápenatý Přejímaný mezinárodní dokument: 15796:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 75/0039/22 TNK: 104 Výrobky používané pro úpravu vody plaveckých bazénech - Filtrační prostředky Přejímaný mezinárodní dokument: 15798:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 75/0040/22 TNK: 104 Výrobky používané pro úpravu vody plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí Přejímaný mezinárodní dokument: 15799:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 75/0041/22 TNK: 104 Chemické výrobky používané pro úpravu vody plaveckých bazénech Koagulační činidla bázi železa Přejímaný mezinárodní dokument: 15797:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 76/0005/22 TNK: - Cestovní ruch souvisící služby Udržitelný cestovní ruch - Principy, slovník model Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 23405:2022 *) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 77/0001/22 TNK: 78 Obaly Požadavky zkušební schéma pro nákupní tašky vhodné pro zpracování dobře řízených domácích kompostovacích zařízeních Přejímaný mezinárodní dokument: 17427:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 77/0002/22 TNK: 78 Obaly Přepravní obaly pro nebezpečné věci Metody zkoušení Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 16495:2022 + ISO 16495:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 80/0005/22 TNK: 31 Metoda zkoušení Stanovení tepelného odporu textilních výrobků s výplní podobných výrobků použití přístroje vyhřívanou destičkou Přejímaný mezinárodní dokument: 17667:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 83/0048/22 TNK: 156 Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků návrhů z antropometrických hledisek Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 15537:2022 + ISO 15537:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 83/0049/22 TNK: - Environmentální pevné matrice Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek vodách výluzích Přejímaný mezinárodní dokument: 15216:2021 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 83/0050/22 TNK: - Environmentální pevné matrice Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek vodách výluzích Přejímaný mezinárodní dokument: 15216:2021 22-09 22-11 Sweco Hydroprojekt a