ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 31 z 84

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Na Rymáni 811/42 Praha Radotín 153 00 . David Korpas, Ph. Nábřežní 772/8 Olomouc 772 00 85/0036/22 TNK: 81 Zdravotnická odsávací zařízení Část Odsávací zařízení poháněná manuálně Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 10079-2:2022 + ISO 10079-2:2022 22-08 22-10 Ing. Milan Houska, CSc. Na Rymáni 811/42 Praha Radotín 153 00 85/0039/22 TNK: 81 Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované konečném obalu Část Požadavky validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 11607-2:2020/A11:2022 22-08 22-10 Ing. Nábřežní 772/8 Olomouc 772 00 85/0037/22 TNK: 81 Molekulární diagnostická vyšetření vitro Specifikace předvyšetřovacích postupů pro moč jiné tělní tekutiny Bez buněk izolovaná DNA Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17811:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 85/0038/22 TNK: 81 Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované konečném obalu Část Požadavky materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 11607-1:2020/A11:2022 22-08 22-10 Ing.1:2022 22-08 22-10 Ing.D.31 Věstník 9/2022 84/0003/22 TNK: - Kompenzační pomůcky Klasifikace terminologie Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 9999:2022 + ISO 9999:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 85/0029/22 TNK: 81 Anesteziologické respirační přístroje Prostředky pro indikaci řízení regulaci tlaku manžetě Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 23371:2022 + ISO 23371:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 85/0030/22 TNK: 81 Stomatologie Diamantové rotační nástroje Část Obecné požadavky Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 7711-1:2021 + ISO 7711-1:2021 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 85/0031/22 TNK: 81 Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované konečném obalu Návod pro použití ISO 11607-1 ISO 11607-2 Přejímané mezinárodní dokumenty: CEN ISO/TS 16775:2021 + ISO/TS 16775:2021 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 85/0032/22 TNK: 81 Neurochirurgické implantáty Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneuryzma Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 9713:2022 + ISO 9713:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 85/0033/22 TNK: 81 Stomatologie Zkouška rotační adaptability mezi tělem implantátu a pilířem implantátu systémech zubních implantátů Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 22683:2022 + ISO 22683:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 85/0034/22 TNK: 81 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči Nízkoteplotní pára a formaldehyd Požadavky vývoj, validaci průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 25424:2019/A1:2022 + ISO 25424/Amd. Milan Houska, CSc. Na Rymáni 811/42 Praha Radotín 153 00 85/0035/22 TNK: 81 Zdravotnická odsávací zařízení Část Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 10079-3:2022 + ISO 10079-3:2022 22-08 22-10 Ing. Milan Houska, CSc.D. David Korpas, Ph