ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 32 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tomáše Bati 299 Zlín Louky 763 02 94/0009/22 TNK: - Požadavky spací pytle Část Tepelné, hmotnostní a rozměrové požadavky spací pytle určené pro mezní teploty -20°C vyšší Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 23537-1:2022 + ISO 23537-1:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 94/0010/22 TNK: 32 Smalty Výběr metod zkoušení pro smaltované plochy výrobků Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 4528:2022 + ISO 4528:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 Česká agentura pro standardizaci ředitelka Odboru standardizace Zdeňka Slaná r.1. .s.Věstník 9/2022 32 87/0029/22 TNK: 96 Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultraširokopásmovou technologii (UWB) Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru Část Materiálově citlivá zařízení – Podkapitola Aplikace pro snímání vnějších materiálů pro pozemní vozidla Přejímaný mezinárodní dokument: ETSI 302 065-4-4 V1.1:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 94/0008/22 TNK: 137 Výrobky pro péči dítě Cyklosedačky Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení Přejímaný mezinárodní dokument: 14344:2022 22-09 22-11 Institut pro testování certifikaci, a. tř