ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 70 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2022, platnost udělené akreditace 11.r. 2022, platnost udělené akreditace 18. 2026 Rozsah udělené akreditace: Vyšetření odbornosti hematologie, lékařské mikrobiologie, alergologie klinické imunologie, klinické biochemie včetně sdílených vyšetření odběr primárních vzorků Adresa: Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 Praha.s. r. 2022, platnost udělené akreditace 18. 2022, platnost udělené akreditace 19. IČ: 48911577 Laboratoř lékařské genetiky Osvědčení 325/2022 dne 30. 2022, platnost udělené akreditace 24. 2022, platnost udělené akreditace 2026 Rozsah udělené akreditace: Laboratorní vyšetření odbornostech histopatologie, cytopatologie, toxikologie molekulární genetika Adresa: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 Liberec 8318 NL-BioLAB s. 2026 Rozsah udělené akreditace: Vyšetřování klinického materiálu laboratorní diagnostika oboru alergologie klinické imunologie Adresa: Hněvotínská 976/3, 775 Olomouc 8258 SANATORIUM Helios, spol. 2026 Rozsah udělené akreditace: Vyšetřování oblasti lékařské mikrobiologie Adresa: Pekařská 664/53, 602 Brno 8262 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace IČ: 00179540 Histologická laboratoř oddělení patologie Osvědčení 296/2022 dne 16.Věstník 9/2022 70 8251 Fakultní nemocnice Olomouc IČ: 00098892 Laboratoře Ústavu imunologie Osvědčení 284/2022 dne 14. 2026 Rozsah udělené akreditace: Laboratorní vyšetřovací metody oboru imunohematologie transfuzní služba Adresa: Sokolská 581, 500 Hradec Králové Nový Hradec Králové 8306 Krajská nemocnice Liberec, a. 2022, platnost udělené akreditace 10. 2026 Rozsah udělené akreditace: Vyšetření oboru histopatologie cytopatologie (histologická vyšetření tkání včetně peroperačních vyšetření, imunohistochemická vyšetření antigenů negynekologická cytologická vyšetření) Adresa: Husova 2624, 580 Havlíčkův Brod 8267 Fakultní nemocnice Hradec Králové IČ: 00179906 Transfuzní oddělení, Laboratoř HLA systému PCR diagnostiky Osvědčení 294/2022 dne 16.o. IČ: 49827081 Laboratoř Praha, Jankovcova Osvědčení 314/2022 dne 27.o. Anny Brně IČ: 00159816 Laboratoře Mikrobiologického ústavu Osvědčení 321/2022 dne 28. IČ: 27283933 Centrum PATOS laboratoře Osvědčení 318/2022 dne 28. 2026 Rozsah udělené akreditace: Postnatální preimplantační vyšetření oblasti cytogenetiky molekulární genetiky Adresa: Štefánikova 75/8, Ponava, 602 Brno 8261 Fakultní nemocnice sv