ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 71 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Výrobci referenčních materiálů 8.Věstník 9/2022 71 B. Zdravotnické laboratoře C. Neobsazeno 7a. Inspekční orgány 5. Neobsazeno 7a. Poskytovatelé zkoušení způsobilosti 7b. Neobsazeno 6. Zkušební laboratoře 2. Zdravotnické laboratoře Kompletní aktuální seznam subjektů posuzování shody, jimž byla udělena, pozastavena nebo zrušena akreditace, zveřejněn na internetových stránkách www. náměstek ředitele ČIA Ing. Poskytovatelé zkoušení způsobilosti 7b. Výrobci referenčních materiálů 8. Pavel Nosek r. . Kalibrační laboratoře 3.cai. Neobsazeno 6. Inspekční orgány 5. Zkušební laboratoře 2. Zrušené akreditace: 1. Kalibrační laboratoře 3. Certifikační orgány 4.cz 1. Pozastavené akreditace: 1. Certifikační orgány 4