ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 1 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, Praha 47 Oddíl Akreditace ČIA 09/22 udělení, pozastavení zrušení akreditace 63 Oddíl Ostatní oznámení MO 09/22 o vydání seznamu nových standardizačních dohod NATO, vydání doplňků standardizačním dohodám, zrušení standardizačních dohod přistoupení standardizačním dohodám 72 ČÁST INFORMACE ÚNMZ 09/22 Informačního střediska WTO notifikacích Členů Dohody technických překážkách obchodu (TBT), která nedílnou součástí Dohody zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 78 ČÁST SDĚLENÍ ÚNMZ ukončení platnosti norem 84 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo Zveřejněno dne září 2022 .s.Ročník 2022 OBSAH: ČÁST OZNÁMENÍ Strana: Oddíl Harmonizované normy určené normy Oddíl České technické normy ÚNMZ 83/22 vydání ČSN, jejich změn, oprav zrušení 2 ÚNMZ 84/22 schválení evropských norem přímému používání jako ČSN 9 ÚNMZ 85/22 zahájení zpracování návrhů českých technických norem 19 ÚNMZ 86/22 návrzích zrušení ČSN 33 ÚNMZ 87/22 veřejném projednání návrhů evropských norem CEN 36 ÚNMZ 88/22 veřejném projednání návrhů evropských norem CENELEC 41 ÚNMZ 89/22 veřejném projednání návrhů evropských telekomunikačních norem 44 Oddíl Metrologie ÚNMZ 90/22 změně garanta státního etalonu 46 Oddíl Autorizace ÚNMZ 91/22 změně oprávnění oznámeného subjektu pro PAVUS, a