ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 2 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
č.č. 515582 Kontinuálně lakované kovové pásy Metody zkoušení Část Odolnost proti ponoru vody; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 13523-9 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy Metody zkoušení Část Odolnost proti ponoru do vody; Vydání: Leden 2015 5. U změn oprav, kterými mění název normy jsou vydány již pod změněným názvem, prvém místě uveden nový název. ČSN ISO 9220 (03 8187) kat.Věstník 9/2022 2 ČÁST OZNÁMENÍ Oddíl České technické normy OZNÁMENÍ 83/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví o vydání ČSN, jejich změn, oprav zrušení Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví podle zákona 22/1997 Sb. Počátek platnosti ČSN, jejich změn oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. oznamuje, byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Původní název normy těchto případech pro informaci uveden závorkách.č. ČSN ISO 25178-71 (01 4451) kat. ČSN 13523-26 (03 8761) kat. ČSN 13411-4 (02 4470) kat. VYDANÉ ČSN 1. ČSN 13523-9 (03 8761) kat. 515583 Kontinuálně lakované kovové pásy Metody zkoušení Část 25: Odolnost proti vlhkosti; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 13523-25 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy Metody zkoušení Část 25: Odolnost proti vlhkosti; Vydání: Leden 2015 6. 515584 Kontinuálně lakované kovové pásy Metody zkoušení Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 13523-26 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy Metody zkoušení Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě; Vydání: Leden 2015 . 515714 Geometrické specifikace produktu (GPS) Textura povrchu: Plocha Část 71: Softwarové měřicí etalony; (idt ISO 25178-71:2017); Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN ISO 25178-71 (01 4451) Geometrické specifikace produktu (GPS) Textura povrchu: Plocha Část 71: Softwarové etalony; Vyhlášena: Duben 2018 2.č. 515719 Kovové povlaky Měření tloušťky povlaku Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem; (idt ISO 9220:2022); Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN ISO 9220 (03 8187) Kovové povlaky Měření tloušťky povlaku Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem; Vydání: Leden 1997 4. Normy označené přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. 515554 Ukončení ocelových drátěných lan Bezpečnost Část Zalévání kovem a pryskyřicí; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 13411-4 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan Bezpečnost Část Zalévání kovem pryskyřicí; Vyhlášena: Červen 2022 3.č.č. ČSN 13523-25 (03 8761) kat