ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 3 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ČSN 16186-5 (28 1551) kat. 5 (18 8003) kat. 515549 Stanovení kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Zkouška postupu svařování Část 13: Stlačovací odtavovací stykové svařování; (idt ISO 15614-13:2021); Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN ISO 15614-13 (05 0313) Stanovení kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Zkouška postupu svařování Část 13: Stlačovací odtavovací stykové svařování; Vyhlášena: Červen 2022 8.č. 515711 Ocelové statické skladovací systémy Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 15512 (26 9636) Ocelové statické skladovací systémy Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce; Vyhlášena: Červen 2021 11. ČSN 1501-1 (30 0350) kat. ČSN 115-2 ed. (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení Zkoušky pro IEC 60917 IEC 60297 - Část Environmentální požadavky, struktura zkoušek bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry nosné konstrukce pro vnitřní podmínky; Vydání: Září 2017 10.č.3 Věstník 9/2022 7. 514856 Vozidla pro odvoz odpadu Obecné požadavky požadavky bezpečnost Část 1: Vozidla pro odvoz odpadu zadním nakládáním; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje . (27 4003) kat.č.č. ČSN ISO 15614-13 (05 0313) kat. 515590 Drážní aplikace Kabina řidiče Část Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 16186-5 (28 1551) Drážní aplikace Kabina strojvedoucího Část Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla; Vyhlášena: Únor 2022 14. 514759 Mechanické konstrukce pro elektrická elektronická zařízení Zkoušky pro soubory IEC 60917 IEC 60297 Část Environmentální požadavky, struktura zkoušek bezpečnostní hlediska*); (idt IEC 61587-1:2022); Vydání: Září 2022 S účinností 2025-02-11 zrušuje ČSN 61587-1 ed.č. ČSN 81-70 ed.č. ČSN IEC 61587-1 ed. 515594 Zdravotnětechnické armatury Obecné požadavky pro usměrňovače proudu; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 246 (13 7270) Zdravotnětechnické armatury Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu; Vyhlášena: Červen 2022 9.č. 515072 Bezpečnost pohyblivých schodů pohyblivých chodníků Část Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů pohyblivých chodníků; Vydání: Září 2022 S účinností 2023-04-30 zrušuje ČSN 115-2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů pohyblivých chodníků Část Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů pohyblivých chodníků; Vydání: Prosinec 2010 Jejím vydáním zrušuje ČSN 115-2 ed. (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci montáž výtahů Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob osob nákladů Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu orientace; Vydání: Březen 2019 Jejím vydáním zrušuje ČSN 81-70 ed. ČSN 15512+A1 (26 9636) kat. (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů pohyblivých chodníků Část Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů pohyblivých chodníků; Vyhlášena: Listopad 2021 13. 515070 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci montáž výtahů Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob osob nákladů Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob omezenou schopností pohybu orientace; Vydání: Září 2022 S účinností 2023-04-30 zrušuje ČSN 81-70 ed. (27 4802) kat.č. ČSN 246 (13 7270) kat. (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci montáž výtahů Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob osob nákladů Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu orientace; Vyhlášena: Říjen 2021 12