ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 4 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ČSN IEC 60502-1 (34 7419) kat. 514952 Optické vláknové aktivní součástky zařízení Základní zkušební měřicí postupy Část Univerzální mezaninové desky pro zkoušení měření fotonických zařízení*); (idt IEC 62150-6:2022); Vydání: Září 2022 22. 514970 Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje Část Ovládací zařízení pro zářivky Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení jejich účinnost*); (idt IEC 62442-1:2022); Vydání: Září 2022 S účinností 2025-03-16 zrušuje ČSN IEC 62442-1 ed.č. ČSN IEC 62442-1 ed.č. ČSN IEC 60034-7 ed. 2 (35 0000) kat.Věstník 9/2022 4 ČSN 1501-1 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu Obecné požadavky požadavky bezpečnost Část 1: Automobily pro odvoz odpadu zadním nakládáním; Vyhlášena: Říjen 2021 15.č. 2 (35 9252) Spojovací prvky pasivní součástky vláknové optiky Základní zkušební měřicí postupy Část 3-33: Zkoušení měření Měření výsuvné síly pružné dutinky pomocí kalibračních kolíků; Vydání: Listopad 2012 21. ČSN IEC 61557-17 (35 6230) kat. 3 (35 9252) kat. 3 (36 0515) kat. 2 (35 0000) kat.č. ČSN IEC 62150-6 (35 9277) kat.č. 515579 Točivé elektrické stroje Část Označování tvarů strojů polohy svorkovnice (IM kód); (idt IEC 60034-7:2020); Vydání: Září 2022 S účinností 2025-02-23 zrušuje ČSN 60034-7+A1 (35 0000) Točivé elektrické stroje Část Označování tvarů strojů polohy svorkovnice (IM kód); Vydání: Listopad 2001 18.č. ČSN 1501-2 (30 0350) kat. ČSN IEC 60034-18-32 ed. 514951 Spojovací prvky pasivní součástky vláknové optiky Základní zkušební a měřicí postupy Část 3-33: Zkoušení měření Měření výsuvné síly pružné zarovnávací dutinky pomocí kalibračních kolíků*); (idt IEC 61300-3-33:2022); Vydání: Září 2022 S účinností 2023-03-04 zrušuje ČSN 61300-3-33 ed. 514857 Vozidla pro odvoz odpadu Obecné požadavky požadavky bezpečnost Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu vyklápěcím zařízením boku; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 1501-2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu Obecné požadavky požadavky bezpečnost Část 2: Automobily pro odvoz odpadu vyklápěcím zařízením boku; Vyhlášena: Říjen 2021 16. ČSN IEC 61300-3-33 ed. 2 (36 0515) Energetická náročnost ovládacích zařízení Část Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení jejich účinnost; Vydání: Březen 2019 . 515270 Silové kabely výtlačně lisovanou izolací jejich příslušenství pro jmenovitá napětí (Um = 1,2 kV) (Um = kV) Část Kabely pro jmenovitá napětí (Um = 1,2 kV) (Um = 3,6 kV); Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN IEC 60502-1 (34 7419) Kabely výtlačně lisovanou izolací jejich příslušenství pro jmenovitá napětí kV (Um = 1,2 kV) (Um = kV) Část Kabely pro jmenovitá napětí kV (Um = 1,2 kV) (Um = 3,6 kV); Vydání: Prosinec 2004 17.č. 515596 Točivé elektrické stroje Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů typu II Kvalifikační postupy pro elektrickou odolnost tvarovaných vinutí; (idt IEC 60034-18-32:2022); Vydání: Září 2022 S účinností 2025-03-01 zrušuje ČSN 60034-18-32 (35 0000) Točivé elektrické stroje Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí Hodnocení podle elektrické odolnosti; Vydání: Srpen 2011 19. 515587 Elektrická bezpečnost nízkonapěťových rozvodných sítích střídavým napětím do 000 stejnosměrným napětím 500 Zařízení zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany Část 17: Bezkontaktní ukazatele střídavého napětí; (idt IEC 61557-17:2021); Vydání: Září 2022 20.č