ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 5 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ČSN 589+A1 (65 6503) kat. 515560 Zemědělské lesnické stroje Bezpečnostní požadavky zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů vyžínačů travních porostů Část Stroje s pohonnou jednotkou nesenou zádech; (idt ISO 11806-2:2022); Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN ISO 11806-2 (47 0620) Zemědělské lesnické stroje Bezpečnostní požadavky zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů vyžínačů travních porostů Část Stroje s pohonnou jednotkou nesenou zádech; Vydání: Srpen 2012 30. ČSN ISO 2566-1 (42 0308) kat. 515591 Expanzní pracovní přístroje Technické požadavky Zkoušení; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 5004 Expanzní přístroje Pracovní expanzní přístroje zvláštní zbraně Technické požadavky Zkoušení; Vydání: Listopad 2006 26. ČSN ISO 683-3 (42 0931) kat. ČSN ISO 11806-2 (47 0620) kat.č. 515598 Ocel Přepočet hodnot tažnosti Část Austenitické oceli; (idt ISO 2566-2:2021); Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN ISO 2566-2 (42 0308) Ocel Přepočet hodnot tažnosti Část Austenitické oceli; Vyhlášena: Červen 2022 28. ČSN ISO 2566-2 (42 0308) kat.č.č. ČSN 5004 kat. 514968 Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje Část Ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení*); (idt IEC 62442-1:2022); Vydání: Září 2022 S účinností 2025-03-16 zrušuje ČSN IEC 62442-2 ed.č. ČSN IEC 62442-2 ed. 2 (36 0515) Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje Část Ovládací zařízení pro halogenové žárovky LED světelné zdroje Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení; Vydání: Leden 2019 25. 3 (36 0515) kat.č.č. ČSN 455-1+A1 (63 7415) kat. 515709 Lékařské rukavice pro jedno použití Část Požadavky zkoušení na nepřítomnost děr; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 455-1 (63 7415) Lékařské rukavice pro jedno použití Část Požadavky zkoušení nepřítomnost děr; Vydání: Listopad 2020 31. 3 (36 0515) kat.č.5 Věstník 9/2022 23. 515550 Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované oceli automatové Část Oceli k nauhličování následným zakalením; (idt ISO 683-3:2022); Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN ISO 683-3 (42 0931) Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované oceli automatové Část Oceli k cementování; Vyhlášena: Srpen 2022 29. 515599 Ocel Přepočet hodnot tažnosti Část Uhlíkové nízkolegované oceli; (idt ISO 2566-1:2021); Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN ISO 2566-1 (42 0308) Ocel Přepočet hodnot tažností Část Uhlíkové nízkolegované oceli; Vyhlášena: Červen 2022 27. 515600 Motorová paliva Zkapalněné ropné plyny (LPG) Technické požadavky a metody zkoušení; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje .č. 514966 Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje Část Ovládací zařízení pro halogenové žárovky LED světelné zdroje Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení*); (idt IEC 62442-3:2022); Vydání: Září 2022 S účinností 2025-03-17 zrušuje ČSN IEC 62442-3 ed. ČSN IEC 62442-3 ed.č. 2 (36 0515) Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje Část Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení; Vydání: Březen 2019 24