ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 6 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
515592 Vliv materiálů vodu určenou lidské spotřebě Vliv migrace Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované místě, nekovové bez obsahu cementu; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 12873-2 (75 7333) Vliv materiálů vodu určenou lidské spotřebě Vliv migrace Část Zkušební metoda pro materiály aplikované místě, nekovové bez obsahu cementu; Vyhlášena: Červen 2022 37.č. ČSN 12873-4 (75 7333) kat. 515578 Udržitelnost výstavbě Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb - Výpočtové metody; Vydání: Září 2022 35. 515712 Zkoušení geometrických vlastností kameniva Část Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 933-9 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva Část Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří; Vyhlášena: Červenec 2022 33.č.č. ČSN ISO 16106 (77 0135) kat. ČSN ISO 26825 (85 2122) kat. ČSN ISO 13857 (83 3212) kat. 515595 Projektování tramvajových tratí; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 6405 Projektování tramvajových tratí; Vydání: Srpen 1996 36. 515708 Anesteziologické respirační přístroje Štítky aplikované uživatelem injekční stříkačky obsahující léky používané při anestezii Barvy, vzhled provedení; (idt ISO 26825:2020); Vydání: Září 2022 . 515562 Bezpečnost strojních zařízení Bezpečné vzdálenosti zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními dolními končetinami; (idt ISO 13857:2019); Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení Bezpečné vzdálenosti zamezení dosahu do nebezpečných zón horními dolními končetinami; Vydání: Leden 2021 40.č.Věstník 9/2022 6 ČSN 589 (65 6503) Motorová paliva Zkapalněné ropné plyny (LPG) Technické požadavky metody zkoušení; Vydání: Srpen 2019 32. ČSN 933-9 (72 1193) kat.č.č. 514279 Přepravní balení pro nebezpečné věci Obaly nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) velké obaly Směrnice pro použití ISO 9001; (idt ISO 16106:2020); Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN ISO 16106 (77 0135) Obaly Přepravní balení pro nebezpečné věci Obaly nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) velké obaly Směrnice pro použití ISO 9001; Vyhlášena: Srpen 2020 39. ČSN 17472 (73 0905) kat. 515593 Vliv materiálů vodu určenou lidské spotřebě Vliv migrace Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 12873-4 (75 7333) Vliv materiálů vodu určenou lidské spotřebě Vliv migrace Část Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody; Vyhlášena: Červen 2022 38.č. ČSN 12873-2 (75 7333) kat. ČSN 6405 kat.č.č. ČSN 16908+A1 (72 2190) kat. 515328 Cement stavební vápno Environmentální prohlášení produktu Pravidla pro produktovou kategorii doplňující ČSN 15804; Vydání: Září 2022 Jejím vydáním zrušuje ČSN 16908 (72 2190) Cement stavební vápno Environmentální prohlášení produktu Pravidla pro produktovou kategorii doplňující 15804; Vydání: Listopad 2017 34