ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 10 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
514922 Lahve plyny Ventily lahví Výrobní zkoušky kontroly; ISO 14246:2022; ISO 14246:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 14246 (07 8611) Lahve plyny Ventily lahví Výrobní zkoušky kontroly; Vydání: Leden 2015 10.č.č. 514925 Ruční mechanizovaná nářadí Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 13: Nástroje pro šroubování spojovacích prvků; ISO 28927-13:2022; ISO 28927-13:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN CEN ISO/TS 8662-11 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí Měření vibrací rukojeti Část 11: Zarážecí nářadí; Vydání: Únor 2006 11. ČSN 558 (13 3031) kat.Věstník 9/2022 10 ČSN ISO 17639 (05 1128) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů Makroskopická mikroskopická kontrola svarů; Vydání: Březen 2014 8. ČSN ISO 14246 (07 8611) kat. ČSN ISO 12759-5 (12 2004) kat.č. ČSN 15805 (12 5003) kat. ČSN ISO 28927-13 (10 6010) kat. ČSN ISO 10942 (19 5009) kat. 514923 Bezpečnostní řídicí přístroje pro hořáky spotřebiče kapalná paliva - Zvláštní požadavky Část Automatické poloautomatické uzavírací armatury; EN ISO 23553-1:2022; ISO 23553-1:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 23553-1 (07 5870) Bezpečnostní řídicí přístroje pro hořáky spotřebiče kapalná paliva Zvláštní požadavky Část Automatické poloautomatické uzavírací armatury; Vydání: Leden 2015 9. 514930 Oftalmologické přístroje Přímé oftalmoskopy; ISO 10942:2022; ISO 10942:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 10942 (19 5009) Oftalmologické přístroje Přímé oftalmoskopy; Vyhlášena: Listopad 2006 15. ČSN ISO 15798 (19 5301) kat. 514931 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny Část Konstrukční výpočty Kritéria stability Konstrukce Bezpečnost Přezkoušení zkoušky+) ; 280-1:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje .č. 514928 Průmyslové armatury Stavební délky FTF CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami Armatury označované PN a Class; 558:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 558 (13 3031) Průmyslové armatury Stavební délky FTF CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami Armatury označované Class; Vyhlášena: Srpen 2017 14.č. 514926 Vzduchové filtry pro všeobecné větrání Normalizované rozměry; 15805:2021; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15805 (12 5003) Vzduchové filtry pro všeobecné větrání Normalizované rozměry; Vyhlášena: Červen 2010 13.č.č. ČSN 280-1 (27 5004) kat. 514929 Oftalmologické implantáty Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii; EN ISO 15798:2022; ISO 15798:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 15798 (19 5301) Oftalmologické implantáty Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii; Vyhlášena: Únor 2014 16. 514927 Ventilátory Klasifikace účinnosti ventilátorů Část Proudové ventilátory; EN ISO 12759-5:2021; ISO 12759-5:2021; Platí 2022-10-01 12.č.č. ČSN ISO 23553-1 (07 5870) kat