ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 11 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ČSN 4566 (31 2125) kat.11 Věstník 9/2022 ČSN 280+A1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny Konstrukční výpočty Kritéria stability - Konstrukce Bezpečnost Přezkoušení zkoušky; Vydání: Duben 2016 17. 514939 Letectví kosmonautika Šrouby válcovou hlavou, vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 Třída: 100 MPa (při teplotě okolí) 315 °C; EN 4848:2022; Platí 2022-10-01 25.č.č. ČSN 4848 (31 3270) kat. 515024 Letectví kosmonautika Šrouby zápustnou hlavou úhlem 100°, vnitřní spirálovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD Třída: 100 MPa (při teplotě okolí) 425 °C; EN 4849:2022; Platí 2022-10-01 26. ČSN 15427-1-1 (28 0555) kat.č. ČSN 4844 (31 3276) kat. 514942 Letectví kosmonautika Spojovací součásti vnějším závitem, zápustnou hlavou úhlem 100°, vnitřní spirálovou drážkou Třída: 100 MPa (při teplotě okolí) 425 °C; 4853:2022; Platí 2022-10-01 22. 514935 Letectví kosmonautika Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 - Část 301: Těsná struktura průměrem vlákna 50/125 gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 Norma výrobku; 4641-301:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 4641-301 (31 1934) Letectví kosmonautika Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 Část 301: Těsná struktura průměrem vlákna 50/125 gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 Norma výrobku; Vyhlášena: Listopad 2011 20. ČSN 280-2 (27 5004) kat. ČSN 4853 (31 3038) kat. 514932 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny Část Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen výsuvné zvedací konstrukci pracovní plošině+) ; 280-2:2022; Platí 2022-10-01 18.č. 514936 Letectví kosmonautika Šrouby zápustnou hlavou úhlem 100°, vnitřní spirálovou drážkou, závitem hlavě, žáruvzdorné korozivzdorné oceli, pasivované Třída 100 MPa (při teplotě okolí) 425 °C; 4844:2022; Platí 2022-10-01 . 514934 Letectví kosmonautika Žáruvzdorná slitina CO-PH4101 (CoCr20W15N1) - Tavená vakuu Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním Výkovky - De ≤ 100 mm; 4566:2022; Platí 2022-10-01 21. ČSN 4850 (31 3257) kat.č. ČSN 4849 (31 3273) kat.č. 514933 Železniční aplikace Řízení tření mezi kolem kolejnicí Část 1-1: Vybavení a aplikace Maziva okolku+) ; 15427-1-1:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15427+A1 (28 0555) Železniční aplikace Řízení procesu tření vztahu kolo/kolejnice Mazání okolků; Vydání: Květen 2011 19.č.č.č. ČSN 4851 (31 3252) kat. 514940 Letectví kosmonautika Šrouby zápustnou hlavou úhlem 100°, vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, legované oceli, kadmiované Třída: 100 MPa (při teplotě okolí) 235 °C; 4850:2022; Platí 2022-10-01 24.č. 514941 Letectví kosmonautika Šrouby zápustnou hlavou úhlem 100°, vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, legované oceli, kadmiované Třída: 100 MPa (při teplotě okolí) 235 °C; 4851:2022; Platí 2022-10-01 23. ČSN 4641-301 (31 1934) kat