ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 12 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
č. ČSN IEC 61189-2-501 (35 9039) kat.č. ČSN 4847 (31 3279) kat. ČSN ISO 10087 (32 1020) kat.č. ČSN IEC 63246-3 (36 0105) kat. ČSN IEC 63246-2 (36 0105) kat. ČSN 4845 (31 3277) kat.č.č. ČSN IEC 60704-2-18 (36 1008) kat. ČSN 4846 (31 3278) kat. 514953 Konektory pro elektrická elektronická zařízení Zkoušky měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti Zkouška 99b: Plán zkoušek pro rozpojení při elektrické zátěži; IEC 60512-99-002:2022; IEC 60512-99-002:2022; Platí 2022-10-01 S účinností 2025 -03-04 zrušuje ČSN IEC 60512-99-002 (35 4055) Konektory pro elektrická elektronická zařízení Zkoušky měření Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži; Vyhlášena: Říjen 2019 32. 514944 Malá plavidla Identifikace plavidla Systém kódování; ISO 10087:2022; ISO 10087:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 10087 (32 1020) Malá plavidla Identifikace plavidla Systém kódování; Vydání: Srpen 2019 31. 514965 Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CCIS) Část Rámec; EN IEC 63246-3:2022; IEC 63246-3:2022; Platí 2022-10-01 35.č. 514956 Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky plošnými spoji jiné propojovací struktury sestavy Část 2-501: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury Měření měrné síly pružnosti faktoru retence měrné síly pružnosti pro ohebné dielektrické materiály; IEC 61189-2-501:2022; IEC 61189-2-501:2022; Platí 2022-10-01 33. 514943 Letectví kosmonautika Šrouby válcovou hlavou, vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, legované oceli, kadmiované - Třída: 100 MPa (při teplotě okolí 235 °C; 4847:2022; Platí 2022-10-01 30. ČSN 15632-1 (38 3376) kat. ČSN 15632-2 (38 3376) kat. ČSN IEC 60512-99-002 ed. 515290 Vedení vodních tepelných sítí Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část Sdružený systém plastovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení; 15632-2:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15632-2+A1 (38 3376) Vedení vodních tepelných sítí Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí Část 2: Sdružený systém plastovými teplonosnými trubkami Požadavky metody zkoušení; Vyhlášena: Červen 2015 . 2 (35 4055) kat. 515291 Vedení vodních tepelných sítí Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část Klasifikace, obecné požadavky metody zkoušení; 15632-1:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15632-1+A1 (38 3376) Vedení vodních tepelných sítí Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí Část 1: Klasifikace, obecné požadavky metody zkoušení; Vyhlášena: Červen 2015 37.č. 514962 Elektrické spotřebiče pro domácnost podobné účely Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem Část 2-18: Zvláštní požadavky elektrické ohřívače vody; IEC 60704-2-18:2022; IEC 60704-2-18:2022; Platí 2022-10-01 36.č.č.č.Věstník 9/2022 12 27. 514938 Letectví kosmonautika Šrouby válcovou hlavou, vnitřní spirálovou drážkou, se závitem hlavě, žáruvzdorné korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 100 MPa (při teplotě okolí) 425 °C; 4846:2022; Platí 2022-10-01 29. 514964 Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CSIS) Část Požadavky; EN IEC 63246-2:2022; IEC 63246-2:2022; Platí 2022-10-01 34.č. 514937 Letectví kosmonautika Šrouby zápustnou hlavou úhlem 100°, vnitřní spirálovou drážkou, krátkým závitem, žáruvzdorné oceli FE- PA2601 (A286), pasivované Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) 650 °C; 4845:2022; Platí 2022-10-01 28