ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 13 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ČSN 14972-10 (38 9260) kat.č. ČSN 12101-6 (38 9700) kat.č. 514974 Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) Technické dodací podmínky; 10169:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 10169+A1 (42 0923) Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky povlakem) Technické dodací podmínky; Vydání: Září 2012 46. ČSN 15093 (43 3010) kat.č. ČSN 12583 (38 6481) kat. 515565 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře tepla Část Technické podmínky pro zařízení pracující principu rozdílu tlaků Sestavy; 12101-6:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením spolu vyhlášením ČSN 12101-13 (38 9700) září 2022 zrušuje ČSN 12101-6 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře tepla Část Technické podmínky pro zařízení pracující principu rozdílu tlaků Sestavy; Vydání: Únor 2006 43.č. 515323 Zařízení pro zásobování plynem Kompresní stanice Funkční požadavky; EN 12583:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 12583 (38 6481) Zařízení pro zásobování plynem Kompresní stanice Funkční požadavky; Vydání: Srpen 2014 41. 514976 Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnostní požadavky válcovací tratě s hladkými válci pro válcování tepla+) ; 15093:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje . 515288 Vedení vodních tepelných sítí Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část Nesdružený systém plastovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení; 15632-3:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15632-3+A1 (38 3376) Vedení vodních tepelných sítí Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část Nesdružený systém plastovými teplonosnými trubkami Požadavky metody zkoušení; Vyhlášena: Červen 2015 39. ČSN 10169 (42 0923) kat. ČSN 12101-13 (38 9700) kat. 514973 Ocelové plechy obaly, válcované studena Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované; 10202:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 10202 (42 0914) Ocelové plechy obaly, válcované studena Elektrolyticky pocínované speciálně pochromované; Vydání: Září 2003 45.č. 515025 Stabilní hasicí zařízení Mlhová zařízení Část 10: Zkušební postup systémů s otevřenými stranovými hubicemi pro ochranu átrií; 14972-10:2022; Platí 2022-10-01 42.č.č. ČSN 15632-3 (38 3376) kat.č. 515289 Vedení vodních tepelných sítí Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část Sdružený systém kovovými teplonosnými trubkami; požadavky metody zkoušení; 15632-4:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15632-4 (38 3376) Vedení vodních tepelných sítí Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí Část 4: Sdružený systém kovovými teplonosnými trubkami; požadavky metody zkoušení; Vyhlášena: Duben 2009 40. ČSN 10202 (42 0914) kat.13 Věstník 9/2022 38. ČSN 15632-4 (38 3376) kat.č. 515564 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře tepla Část 13: Systémy pracující na principu rozdílu tlaků Návrh výpočtové metody, instalace, přejímací zkoušení, kontroly údržba; 12101-13:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením spolu vyhlášením ČSN 12101-6 (38 9700) září 2022 zrušuje ČSN 12101-6 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře tepla Část Technické podmínky pro zařízení pracující principu rozdílu tlaků Sestavy; Vydání: Únor 2006 44