ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 14 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
č.č. 514983 Potraviny Stanovení reziduí pesticidů extrakcí ethylacetátem pomocí GC- LC-MS/MS (SweEt); CEN/TS 17743:2022; Platí 2022-10-01 53. 514984 Plasty Vytlačované desky polypropylenu (PP) Požadavky metody zkoušení; EN ISO 15013:2022; ISO 15013:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 15013 (64 3055) Plasty Vytlačované desky polypropylenu (PP) Požadavky metody zkoušení; Vydání: Květen 2008 . 514987 Plasty Lisované desky polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) Požadavky a zkušební metody; ISO 15527:2022; ISO 15527:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 15527 (64 3020) Plasty Lisované desky polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) Požadavky zkušební metody; Vyhlášena: Červenec 2019 57. 514977 Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnostní požadavky stroje zařízení pro kontinuální lití oceli+) ; 14753:2022; Platí 2022-10-01 48. ČSN 15061 (43 3013) kat.č.č.Věstník 9/2022 14 ČSN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnostní požadavky válcovací tratě hladkými válci pro válcování tepla; Vydání: Květen 2009 47. ČSN ISO 15013 (64 3055) kat.č.č. 514978 Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnostní požadavky stroje zařízení linky na zpracování pásu+) ; 15061:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15061+A1 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnostní požadavky stroje zařízení linky na zpracování pásu; Vydání: Květen 2009 49. ČSN CEN/TS 17743 (56 0005) kat.č. ČSN ISO 10423 (45 1220) kat. ČSN 13708 (56 0008) kat.č. ČSN ISO 19472-2 (47 6015) kat. ČSN ISO 3915 (64 0131) kat. ČSN 14753 (43 3013) kat. ČSN ISO 15527 (64 3020) kat. 514988 Plasty Měření odporu vodivých plastů; ISO 3915:2022; ISO 3915:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 3915 (64 0131) Plasty Měření odporu vodivých plastů; Vyhlášena: Květen 2000 55.č.č. ČSN 17504 (46 7067) kat.č. 514981 Lesnické strojní zařízení Navijáky Část Trakční pomocné navijáky; EN ISO 19472-2:2022; ISO 19472-2:2022; Platí 2022-10-01 52. 514982 Potraviny Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie; 13708:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 13708 (56 0008) Potraviny Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie; Vydání: Červen 2002 54. 514979 Naftový plynárenský průmysl Vrtné těžební zařízení Ústí sondy produkční kříž; ISO 10423:2022; ISO 10423:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 10423 (45 1220) Naftový plynárenský průmysl Vrtné těžební zařízení Ústí sondy produkční kříž; Vyhlášena: Květen 2010 50. 514985 Plasty Stanovení indexu lomu; ISO 489:2022; ISO 489:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 489 (64 0281) Plasty Stanovení indexu lomu; Vydání: Únor 2000 56. ČSN ISO 489 (64 0281) kat. 514980 Krmiva: Metody vzorkování analýz Stanovení gossypolu semenech bavlníku a krmivech pomocí LC-MS/MS; 17504:2022; Platí 2022-10-01 51