ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 15 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
514993 Práškové nátěrové hmoty Část Výpočet dolní meze výbušnosti; EN ISO 8130-4:2022; ISO 8130-4:2021; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 8130-4 (67 3151) Práškové nátěrové hmoty Část Výpočet dolní meze výbušnosti; Vyhlášena: Duben 2011 65.č. 514986 Plastové potrubní systémy Hrdlové spoje elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky Stanovení těsnosti podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci; ISO 13844:2022; ISO 13844:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 13844 (64 3189) Plastové potrubní systémy Hrdlové spoje elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky Stanovení těsnosti podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci; Vyhlášena: Září 2015 59. ČSN ISO 16925 (67 3067) kat.č.č. ČSN ISO 788 (67 1418) kat. 514994 Nátěrové hmoty Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou; EN ISO 16925:2022; ISO 16925:2021; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 16925 (67 3067) Nátěrové hmoty Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou; Vyhlášena: Srpen 2014 64.č. ČSN 17542-1 (72 1024) kat. ČSN 15457 (67 2031) kat.č. ČSN ISO 13844 (64 3189) kat. 515573 Zemní práce Geotechnické laboratorní zkoušky Část Zkouška drtitelnosti; EN 17542-2:2022; Platí 2022-10-01 . ČSN 15458 (67 2032) kat. 514995 Vodíkové palivo Specifikace produktu zajištění kvality pro čerpací stanice s výdejem plynného vodíku Aplikace palivových článků protonvýměnnou membránou (PEM) pro vozidla; 17124:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 17124 (69 7281) Vodíkové palivo Specifikace produktu zabezpečení kvality Aplikace palivových článků protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla; Vyhlášena: Duben 2019 66.č. ČSN 17542-2 (72 1024) kat. 514990 Nátěrové hmoty Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků nátěru proti působení vodních řas; 15458:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15458 (67 2032) Nátěrové hmoty Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas; Vyhlášena: Leden 2015 63. ČSN 17124 (69 7281) kat.č. ČSN ISO 8130-4 (67 3151) kat. ČSN ISO 11339 (66 8582) kat. 514992 Ultramarínové pigmenty; ISO 788:2022; ISO 788:2021; Platí 2022-10-01 61. 514991 Nátěrové hmoty Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků nátěru proti působení hub plísní; 15457:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15457 (67 2031) Nátěrové hmoty Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub plísní; Vyhlášena: Leden 2015 62. 514989 Lepidla T-zkouška odlupování lepených sestav ohebných adherendů; EN ISO 11339:2022; ISO 11339:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 11339 (66 8582) Lepidla T-zkouška odlupování lepených sestav ohebných adherendů; Vyhlášena: Srpen 2010 60. 515574 Zemní práce Geotechnické laboratorní zkoušky Část Zkouška rozpadavosti; EN 17542-1:2022; Platí 2022-10-01 67.č.č.15 Věstník 9/2022 58.č