ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 20 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
o. Zdeněk Jandák, CSc.Věstník 9/2022 20 01/0062/22 TNK: 80 Nedestruktivní zkoušení Termografické zkoušení Aktivní termografie laserovým buzením Přejímaný mezinárodní dokument: 17501:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 01/0063/22 TNK: 136 Veřejná doprava osob Síť časový rozvrh (NeTEx) Část 5: Formát výměny alternativních druhů dopravy Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 16614-5:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 01/0064/22 TNK: 144 Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) Zkušební metoda pro antibakteriální účinnost polovodičových fotokatalytických materiálů Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 27447:2019 23-01 23-05 Advanced Materials JTJ s. Kamenné Žehrovice čp. Kamenné Žehrovice čp. nám.o.o.r.r.23 Kamenné Žehrovice 273 01 01/0067/22 TNK: 8 Akustika Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací Část Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování Přejímané mezinárodní dokumenty: CEN ISO/TS 7849-1:2022 + ISO/TS 7849-1:2009 22-08 22-10 Ing. Kamenné Žehrovice čp.r.23 Kamenné Žehrovice 273 01 01/0065/22 TNK: 144 Jemná keramika (pokročilá keramika, pokročilá technická keramika) Stanovení fotokatalytické účinnosti povrchů ve vodném prostředí degradací methylenové modři Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 10678:2010 23-01 23-05 Advanced Materials JTJ s. Jiřího Lobkovic 2307/15 Praha 3 130 00 01/0068/22 TNK: 106 Environmentální management Směrnice pro posuzování náležité environmentální péče Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 14015:2022 + ISO 14015:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 02/0003/22 TNK: 23 Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu plyny první, druhé třetí třídy horkou vodou Část 3: Nespékané pásky PTFE vlákna PTFE Přejímaný mezinárodní dokument: 751-3:2022 (GAR) **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 02/0004/22 TNK: 9 Spojovací součásti Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 4042:2022 + ISO 4042:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 02/0005/22 TNK: 9 Spojovací součásti Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí korozivzdorných ocelí Část Obecná pravidla pro výběr korozivzdorných ocelí slitin niklu pro spojovací součásti Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 3506-6:2022 + ISO 3506-6:2020 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 03/0010/22 TNK: 32 Katodická ochrana konstrukcí příbřežních větrných elektráren Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 24656:2022 + ISO 24656:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 03/0011/22 TNK: 32 Katodická ochrana oceli betonu Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 12696:2022 + ISO 12696:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 .23 Kamenné Žehrovice 273 01 01/0066/22 TNK: 144 Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) Zkušební metoda pro samočisticí vlastnosti polovodičových fotokatalytických materiálů Měření kontaktního úhlu kapky vody Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 27448:2009 23-01 23-05 Advanced Materials JTJ s