ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 19 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
3 MPN 1:2011. Kamenné Žehrovice čp.o. Kamenné Žehrovice čp., dohodl nichž oznámil Věstníku ÚNMZ zahájení prací uvedením zpracovatele.23 Kamenné Žehrovice 273 01 01/0057/22 TNK: 144 Jemná keramika (pokročilá keramika, pokročilá technická keramika) Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů Část 4: Odstraňování formaldehydu Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 22197-4:2021 22-09 23-01 Advanced Materials JTJ s.o.3. Současně upozorňuje, úkoly tvorby českých technických norem může zpracovávat jen organizace nebo občan, nimiž to Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví prostřednictvím České agentury pro standardizaci, o.cz.3. Kamenné Žehrovice čp.r. Každý, kdo zájem stát účastníkem připomínkového řízení návrhům konkrétních českých technických norem, nechť se přihlásí týdnů zveřejnění zpracovatele návrhu, jehož adresa níže uvedeném seznamu, popřípadě prostřednictvím e-mailu adrese normalizace@agentura-cas. Návrhy českých technických norem, u nichž obě tyto podmínky nebyly splněny, nemohou být schváleny. U úkolů označených **) předpokládá převzetí evropské normy schválením přímému používání jako ČSN podle 7.r.r.o.o.2 MPN 1:2011. zveřejňuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených plánu.23 Kamenné Žehrovice 273 01 01/0058/22 TNK: 144 Jemná keramika (pokročilá keramika, pokročilá technická keramika) Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů Část 1: Odstraňování oxidu dusíku Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 22197-1:2016 22-09 23-01 Advanced Materials JTJ s.r.19 Věstník 9/2022 OZNÁMENÍ 85/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví o zahájení zpracování návrhů českých technických norem Na základě zákona 22/1997 Sb. Návrhy ČSN mohou zpracovatelé účastníkům výjimkou věcně příslušných ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů a příslušných technických normalizačních komisí) poskytovat úhradu režijních nákladů (rozmnožení, poštovné). Kamenné Žehrovice čp.23 Kamenné Žehrovice 273 01 01/0059/22 TNK: 136 Veřejná přeprava osob Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující provozu veřejné přepravy osob - Část Souvislosti struktura Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 15531-1 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 01/0060/22 TNK: 136 Veřejná přeprava osob Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující provozu veřejné přepravy osob - Část Provozní služební rozhraní Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 15531-3 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 01/0061/22 TNK: 5 Údržba Klíčové indikátory výkonnosti údržby Přejímané mezinárodní dokumenty: 15341:2019+A1:2022 22-08 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 . U úkolů označených předpokládá převzetí evropské nebo mezinárodní normy převzetím originálu podle 7. Číslo úkolu Název Termíny zahájení ukončení Zpracovatel adresa 1 4 01/0055/22 TNK: 144 Jemná keramika (pokročilá keramika, pokročilá technická keramika) Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů Část 2: Odstraňování acetaldehydu Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 22197-2:2019 22-09 23-01 Advanced Materials JTJ s.23 Kamenné Žehrovice 273 01 01/0056/22 TNK: 144 Jemná keramika (pokročilá keramika, pokročilá technická keramika) Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů Část 3: Odstraňování toluenu Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 22197-3:2019 22-09 23-01 Advanced Materials JTJ s