ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 18 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
č.1 (87 5094) kat. 514945 Technologie palivových článků Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje palivové články Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy palivové články; Vyhlášena: Březen 2018 Změna A1; (idt 62282-3-201:2017/A1:2022); (idt IEC 62282-3-201:2017/AMD1:2022); Platí 2022-10-01 93. 515018 Elektronické podpisy infrastruktury (ESI) Digitální podpisy XAdES Část 1: Stavební bloky základní podpisy XAdES; ETSI 319 132-1 V1.2.1:2022; Platí 2022-10-01 90.č. (35 4055) září 2022, která tuto normu zcela nahradí 2025-03-04. ČSN ETSI 319 132-1 V1.2:2022); Platí 2022-10-01 95.1:2022); Platí 2022-10-01 ZRUŠENÉ ČSN 96. ČSN ISO 17892-12 (72 1007) kat.1. . ČSN CEN/TS 15404 (83 8308) Tuhá alternativní paliva Metody pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot; Vydání: Červenec 2007; Zrušena 2022-10-01 Česká agentura pro standardizaci ředitelka Odboru standardizace Zdeňka Slaná r. 515019 Telematika dopravě provozu (TTT) Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 795 MHz 815 MHz Část Harmonizovaná norma pro přístup rádiovému spektru Podčást Jednotky infrastruktuře (RSU); ETSI 300 674-2-1 V3.1:2022; Platí 2022-10-01 91.2.1:2022; Platí 2022-10-01 89. ČSN 62282-3-201 ed.č. ČSN ISO 13972 (98 2029) kat. ČSN ETSI 300 674-2-1 V3.1 (87 4015) kat. ČSN ETSI 301 598 V2.č. ČSN ISO 19115-2 (97 9834) kat. 514996 Geotechnický průzkum zkoušení Laboratorní zkoušky zemin Část 12: Stanovení meze tekutosti meze plasticity; Vyhlášena: Listopad 2018 Změna A2; (idt ISO 17892-12:2018/A2:2022); (idt ISO 17892-12:2018/Amd.2. ČSN IEC 60512-99-002 (35 4055) kat.č.č. 2 (33 6000) kat.č.Věstník 9/2022 18 88.2.1 (87 0010) kat.1. 94. 515021 Zdravotnická informatika Klinické informační modely Charakteristiky, struktury požadavky; ISO 13972:2022; ISO 13972:2022; Platí 2022-10-01 ZMĚNY ČSN 92. 515020 Zařízení bílých místech (TVWSD) Bezdrátové přístupové systémy provozované vysílacím pásmu 470 MHz 694 MHz Harmonizovaná norma pro přístup rádiovému spektru; ETSI 301 598 V2.č. 515043 Geografická informace Metadata Část Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data; Vyhlášena: Srpen 2019 Změna A1; (idt ISO 19115-2:2019/A1:2022); (idt ISO 19115-2:2019/Amd. 514954 Konektory pro elektrická elektronická zařízení Zkoušky měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži; Vyhlášena: Říjen 2019 Změna Z1; Platí 2022-10-01 Souběžně touto normou platí ČSN IEC 60512-99-002 ed