ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 17 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
515010 Osobní ochranné prostředky Pracovní obuv+) ; ISO 20347:2022; ISO 20347:2021; Platí 2022-10-01 S účinností 2023-03-31 zrušuje ČSN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky Pracovní obuv; Vydání: Září 2012 83. ČSN 17503 (83 8029) kat. 2 (83 2503) kat. 515014 Osobní ochranné prostředky Ochranná obuv+) ; ISO 20346:2022; ISO 20346:2021; Platí 2022-10-01 S účinností 2023-03-31 zrušuje ČSN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky Ochranná obuv; Vydání: Prosinec 2014 82.č. ČSN ISO 22291 (81 4003) kat. 515007 Stacionární zdroje emisí Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií míry emise zápachu stacionárních zdrojů; 13725:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 13725 (83 4781) Kvalita ovzduší Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií; Vydání: Listopad 2003 85. ČSN CEN ISO/TS 9241-126 (83 3579) kat. 515016 Ergonomie interakce člověk-systém Část 126: Návod prezentaci sluchových informací; CEN ISO/TS 9241-126:2022; ISO/TS 9241-126:2019; Platí 2022-10-01 84.č. 515005 Poskytovatelé bezpečnostních služeb Terminologie+) ; 15602:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15602 (76 1701) Poskytovatelé bezpečnostních služeb Terminologie; Vydání: Září 2008 79. ČSN ISO 20347 ed. 515009 Půdy, kaly, upravený bioodpad odpady Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC); 17503:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 15527 (83 8029) Charakterizace odpadů Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií hmotnostním spektrometrem (GC/MS); Vydání: Leden 2009 ČSN 16181 (83 8155) Půdy, upravený bioodpad kaly Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC); Vydání: Listopad 2018 87. ČSN ISO 20345 ed.č. 515012 Osobní ochranné prostředky Bezpečnostní obuv+) ; ISO 20345:2022; ISO 20345:2021; Platí 2022-10-01 S účinností 2023-03-31 zrušuje ČSN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky Bezpečnostní obuv; Vydání: Srpen 2012 81. ČSN 15602 (76 1701) kat. 2 (83 2502) kat.č.č. 2 (83 2501) kat.č. ČSN ISO 20346 ed. 515008 Kvalita ovzduší Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší Část Plynné znečišťující látky okolním ovzduší; CEN/TS 17660-1:2021; Platí 2022-10-01 86.č. ČSN CEN/TS 17660-1 (83 5027) kat.č. ČSN 13725 (83 4781) kat.17 Věstník 9/2022 78. ČSN ISO 4135 (85 2100) kat.č. 515017 Anesteziologické respirační přístroje Slovník+) ; ISO 4135:2022; ISO 4135:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 4135 (85 2100) Anestetické respirační přístroje Slovník; Vydání: Leden 2003 . 515006 Bezpečnostní požadavky strojní zařízení netkaných textilií kladených mokrou cestou; ISO 22291:2022; ISO 22291:2022; Platí 2022-10-01 80.č