ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 21 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jan Weischera DWV Buštěhradská 98 Kladno 3 272 03 05/0020/22 TNK: 70 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů Příčná zkouška Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 4136:2022 + ISO 4136:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 05/0021/22 TNK: 70 Odporové svařování Svařitelnost Část Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové výstupkové svařování Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 18278-1:2022 + ISO 18278-1:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 06/0024/22 TNK: 26 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití - Varné nádoby průměrem větším než 300 mm Přejímaný mezinárodní dokument: 497:2022 (GAR) **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 07/0018/22 TNK: 103 Zařízení příslušenství LPG Výstroj autocisteren LPG Přejímaný mezinárodní dokument: 12252:2022 (TDG) **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 07/0019/22 TNK: 103 Zařízení příslušenství LPG Kontrola údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví Přejímaný mezinárodní dokument: 14912:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 07/0020/22 TNK: 103 Zařízení příslušenství LPG Systémy LPG pro pohon vozidel Požadavky instalaci Přejímaný mezinárodní dokument: 12979:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 . K Ryšánce 1668/16 Praha 4 147 54 03/0015/22 TNK: 32 Koroze kovů slitin Zkouška oxidem siřičitým vlhké atmosféře určeným objemem plynu) Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 22479:2022 + ISO 22479:2019 22-09 22-11 SVÚOM, s. U Měšťanského pivovaru 934/4 Praha Holešovice 170 00 03/0016/22 TNK: 32 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků Část Zkouška opotřebení použitelnost Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 11125-9:2022 + ISO 11125-9:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 05/0019/22 TNK: 70 Tepelné dělení Klasifikace tepelných řezů Geometrické požadavky výrobky úchylky jakosti řezu (změna ČSN ISO 9013:2019) 22-08 22-10 Ing.21 Věstník 9/2022 03/0012/22 TNK: 32 Koroze kovů slitin Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody „Suchá“ „mokrá“ fáze při konstantní absolutní vlhkosti Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 16539:2022 + ISO 16539:2013 *) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 03/0013/22 TNK: 32 Korozní zkoušky umělých atmosférách Urychlené korozní zkoušky zahrnující střídavé působení korozně agresivních plynů, neutrální solné mlhy sušení Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 21207:2022 + ISO 21207:2015 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 03/0014/22 TNK: 32 Katodická ochrana oceli betonu Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 12696:2022 + ISO 12696:2022 22-10 23-01 PRAGOPROJEKT, a.s.o.r