ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 22 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
r. Dr.o. Ludvík Koudelka Revoluční 1441 Choceň 565 01 16/0009/22 TNK: 60 Stavební kování Environmentální prohlášení produktu - Pravidla kategorie produktů doplňující 15804 pro stavební kování Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 17610 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 19/0003/22 TNK: - Optika optické přístroje Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 13696:2022 + ISO 13696:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 19/0004/22 TNK: - Lasery laserová zařízení Metody měření parametrů laserového svazku Polarizace Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 12005:2022 + ISO 12005:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 26/0008/22 TNK: - Dopravní pásy Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky metoda zkoušení Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 340:2022 + ISO 340:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 27/0041/22 TNK: 107 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci montáž výtahů Výtahy pro dopravu osob nákladů Část 28: Dálková nouzová signalizace výtahů určených pro dopravu osob osob nákladů Přejímaný mezinárodní dokument: 81-28:2022 (LIFTS) **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 27/0042/22 TNK: - Stroje provozy pro dobývání zpracování přírodního kamene - Bezpečnost Část Požadavky stacionární diamantové lanové pily Přejímané mezinárodní dokumenty: 15163-1:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 27/0043/22 TNK: - Stroje provozy pro dobývání zpracování přírodního kamene - Bezpečnost Část Požadavky přenosné diamantové lanové pily Přejímaný mezinárodní dokument: 15163-2:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 27/0044/22 TNK: 143 Bezpečnostní požadavky osobní lanové dráhy Vozy Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu Přejímané mezinárodní dokumenty: 13796-2:2017+A1:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 28/0019/22 TNK: 141 Železniční aplikace Aerodynamika Část Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku tunelech Přejímaný mezinárodní dokument: 14067-5:2021 22-10 23-02 ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Pobřežní 224/20 Praha 8 186 00 30/0004/22 TNK: 126 Protialkoholová blokovací zařízení Zkušební metody a požadavky vlastnosti Část Spojení digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízení vozidlem Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 50436-4 22-10 23-01 Medit Consult s. Milady Horákové 5/1086 Olomouc 772 00 .Věstník 9/2022 22 07/0021/22 TNK: 103 Lahve plyny Plyny směsi plynů Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 13338:2022 + ISO 13338:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 14/0002/22 TNK: 112 Tlaková zařízení chladicích zařízení tepelných čerpadel Část 1: Nádoby Všeobecné požadavky Přejímaný mezinárodní dokument: 14276-1:2020 22-09 22-11 Ing