ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 23 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
s.s. RNDr.s. AZVN, z. Jan Obdržálek, CSc.A s celozirkoniovou ferulí, kategorie OP Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 50377-4-3 *) 22-08 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 35/0065/22 TNK: 56 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) Všeobecné požadavky, zkoušky zkušební podmínky Část 11: Elektroměry Přejímaný mezinárodní dokument: IEC 62052-11/A11:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 35/0066/22 TNK: 130 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením Část 6: Požadavky rozměrovou kompatibilitu pro vozidlová zásuvková spojení kolíky dutinkami stejnosměrný proud pro stejnosměrné napájecí zařízení, nichž ochrana spočívá na elektrickém oddělení Přejímané mezinárodní dokumenty: IEC 62196-6:2022 + IEC 62196-6:2022 22-09 22-11 Ing. Podnikatelská 267 Praha Běchovice 190 11 35/0063/22 TNK: 97 Vysokonapěťová spínací řídicí zařízení Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu Přejímané mezinárodní dokumenty: IEC 62271-102/A1:2022 + IEC 62271-102/A1:2022 22-09 22-11 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 35/0064/22 TNK: 98 Konektorové soubory spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech Specifikace výrobku Část 4-3: Typ SC/APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně 60793-2-50 typu B-652. Podnikatelská 267 Praha Běchovice 190 11 34/0032/22 TNK: 110 Elektrická zařízení provozu plněná minerálním olejem Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných volných plynů Přejímané mezinárodní dokumenty: IEC 60599:2022:2022 + IEC 60599:2022 22-09 22-11 Asociace zkušeben vysokého napětí, z. Petr Voda Rataje 212 Hlinsko Čechách 539 01 35/0067/22 TNK: 102 Feritová jádra Návod pro rozměry meze povrchových vad - Část 10: PM-jádra příslušenství Přejímané mezinárodní dokumenty: IEC 63093-10:2022 + IEC 63093-10:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 35/0068/22 TNK: 56 Vybavení pro měření elektrické energie Část Zvláštní požadavky Statické činné elektroměry (třídy C) Přejímaný mezinárodní dokument: 50470-3:2022 22-09 22-11 Pech Tomáš Na Mlejnku 991/28 Praha Braník 147 00 .s. Podolské nábřeží 250/14 Praha 4 147 00 34/0031/22 TNK: 110 Metodika vzorkování izolačních kapalin Přejímané mezinárodní dokumenty: IEC 60475:2022:2022 + IEC 60475:2022 22-10 23-01 Asociace zkušeben vysokého napětí, z.D B-657. AZVN, z.23 Věstník 9/2022 31/0044/22 TNK: - Letectví kosmonautika Silentbloky (tlumiče pouzdry) - Část Technická specifikace Přejímaný mezinárodní dokument: 4841-1:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 31/0045/22 TNK: - Letectví kosmonautika Silentbloky (tlumiče pouzdry) - Část Technický přehled Přejímaný mezinárodní dokument: 4841-2:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 33/0024/22 TNK: 21 Mezinárodní elektrotechnický slovník Část 113: Fyzika pro elektrotechniku Přejímaný mezinárodní dokument: IEC 60050-113/A5:2022 22-09 22-11 Doc