ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 24 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
o.r. Chelčického 1932 Česká Lípa 470 37 36/0076/22 TNK: 33 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí žací zahradní stroje Bezpečnost Část 3-6: Zvláštní požadavky přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky kapalinovým systémem Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 62841-3-6:2014/FprA1:2022 (MD2) + IEC 62841-3-6/A1:2022 22-09 22-11 Festool s. Chelčického 1932 Česká Lípa 470 37 .Věstník 9/2022 24 35/0069/22 TNK: 130 Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky zásuvková spojení pro průmyslové použití Část Spínané pevné pohyblivé zásuvky blokováním nebo bez blokování Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60309-4:2022 (LVD3) IEC 60309-4:2021 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 35/0070/22 TNK: 130 Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky zásuvková spojení pro průmyslové použití Část Spínané pevné pohyblivé zásuvky blokováním nebo bez blokování Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60309-4:2022 (LVD3) IEC 60309-4:2021 22-11 23-04 Ing. Petr Voda Rataje 212 Hlinsko Čechách 539 01 35/0071/22 TNK: 130 Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky zásuvková spojení pro průmyslové použití Část Požadavky zaměnitelnost rozměrů pro přístroje kolíky dutinkami Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60309-2:2022 (LVD3, TDG) IEC 60309-2:2021 22-11 23-04 Ing.o. Petr Voda Rataje 212 Hlinsko Čechách 539 01 35/0072/22 TNK: 130 Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky zásuvková spojení pro průmyslové použití Část Požadavky zaměnitelnost rozměrů pro přístroje kolíky dutinkami Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60309-2:2022 (LVD3, TDG) IEC 60309-2:2021 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 35/0073/22 TNK: 130 Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky zásuvková spojení pro průmyslové použití Část Obecné požadavky Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60309-1:2022 (LVD3) IEC 60309-1:2021 22-11 23-04 Ing.r. Petr Voda Rataje 212 Hlinsko Čechách 539 01 35/0074/22 TNK: 130 Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky zásuvková spojení pro průmyslové použití Část Obecné požadavky Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60309-1:2022 (LVD3) IEC 60309-1:2021 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 36/0071/22 TNK: 110 Elektrostatika Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy Klasifikace vlastností požadavky na obaly určené pro součástky citlivé elektrostatické výboje Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 61340-5-3:2022 IEC 61340-5-3:2022 *) 22-09 22-11 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 36/0072/22 TNK: 67 Světelné zdroje LED součástky pro silniční vozidla Požadavky na provedení Přejímané mezinárodní dokumenty: IEC 60810/A2:2022 + IEC 60810/A2:2022 *) 22-09 22-11 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 36/0073/22 TNK: 33 Automatická elektrická řídicí zařízení Část 2-14: Zvláštní požadavky elektrické ovladače Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60730-2-14/A1:2022 IEC 60730-2-14/A1:2019 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 36/0074/22 TNK: 56 Stolní přenosné počítače Měření energetické spotřeby Přejímané mezinárodní dokumenty: IEC 62623:2022 + IEC 62623:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 36/0075/22 TNK: 33 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí žací zahradní stroje Bezpečnost Část 3-10: Zvláštní požadavky přenosné řezačky Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 62841-3-10:2015/FprA1:2022 (MD2) + IEC 62841-3-10/A1:2022 22-09 22-11 Festool s