ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 25 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
o.r. Chelčického 1932 Česká Lípa 470 37 36/0079/22 TNK: 33 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí žací zahradní stroje Bezpečnost Část 4-2: Zvláštní požadavky střihače živých plotů Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 62841-4-2:2019/FprAA:2022 (MD2) 22-09 22-11 Festool s.25 Věstník 9/2022 36/0077/22 TNK: 33 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí žací zahradní stroje Bezpečnost Část 3-5: Zvláštní požadavky přenosné pásové pily Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN IEC 62841-3-5:2022/FprAA (MD2) 22-09 22-11 Festool s. Chelčického 1932 Česká Lípa 470 37 36/0081/22 TNK: 126 Drážní zařízení Systémy odběru proudu Požadavky měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem nadzemním trolejovým vedením ověřování těchto měření Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 50317:2012/FprA1:2022 (RAIL 2) 22-11 23-01 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 36/0082/22 TNK: 96 Námořní navigační radiokomunikační zařízení systémy - Námořní záchranné lokalizační zařízení (zařízení pro osoby přes palubu) Minimální požadavky, metody zkoušení požadované výsledky zkoušek Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 63269:2022:2022 IEC 63269:2022 *) 22-09 22-11 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 36/0083/22 TNK: 81 Zdravotnické elektrické přístroje Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost nezbytnou funkčnost anesteziologických pracovišť Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 80601-2-13:2022 ISO 80601-2-13:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 38/0021/22 TNK: 55 Zařízení pro zásobování plynem Systém řízení bezpečnosti (SMS) systém řízení integrity (PIMS) Funkční požadavky Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 17649 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 42/0027/22 TNK: - Hliník slitiny hliníku Chemické složení druhy tvářených výrobků Část Chemické složení druhy výrobků Přejímané mezinárodní dokumenty: 573-3:2019+A1:2022 22-09 22-11 Ing. Chelčického 1932 Česká Lípa 470 37 36/0080/22 TNK: 33 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí žací zahradní stroje Bezpečnost Část 3-5: Zvláštní požadavky přenosné pásové pily Přejímané mezinárodní dokumenty: FprEN IEC 62841-3-5:2022 (MD2) IEC 62841-3-5:2022 22-09 22-11 Festool s.r.r. Chelčického 1932 Česká Lípa 470 37 36/0078/22 TNK: 33 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí žací zahradní stroje Bezpečnost Část 4-2: Zvláštní požadavky střihače živých plotů Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 62841-4-2:2019/FprA1:2022 IEC 62841-4-2/A1:2022 22-09 22-11 Festool s.r.o. Jan Wozniak, CSc. Průběžná 6207/86 Ostrava Poruba 708 00 45/0008/22 TNK: - Naftový plynárenský průmysl Vrtné těžební zařízení Návrh, hloubka nastavení instalace mimobřežních vodičů Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 3421:2022 + ISO 3421:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 47/0012/22 TNK: - Lesnické stroje Bezpečnostní požadavky zkoušení přenosných řetězových pil Část Řetězové pily pro lesní práce Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 11681-1:2022 + ISO 11680-1:2021 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 . Miloslav Smetana Šumperská 356 Praha Letňany 199 00 42/0028/22 TNK: 64 Kovové materiály Plechy pásy Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením optickými měřicími systémy Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 16808:2022 + ISO 16808:2022 22-08 22-11 Ing.o.o