ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 26 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
s. Třanovského 622/11 Praha Řepy 163 04 49/0004/22 TNK: 135 Trvanlivost dřeva výrobků bázi dřeva Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených impregnaci ochrannými prostředky dřevo Laboratorní metoda Přejímaný mezinárodní dokument: 14734:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 50/0004/22 TNK: - Papír lepenka Stanovení složení papíru lepenky pro recyklaci gravimetrickou analýzou Přejímaný mezinárodní dokument: 17545:2021 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 56/0013/22 TNK: 151 Mikrobiologie potravinového řetězce Sekvenování celého genomu pro typizaci genomickou charakterizaci bakterií - Obecné požadavky návod Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 23418:2022 + ISO 23418:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 58/0003/22 TNK: 151 Deriváty tuků olejů Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení jodového čísla Přejímaný mezinárodní dokument: 14111:2022 22-09 22-11 Kateřina Šléglová Oblá 461/83 Brno, Nový Lískovec 634 00 64/0023/22 TNK: 52 Plasty Environmentální aspekty Slovník Přejímaný mezinárodní dokument: 17615:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 64/0024/22 TNK: 131 Trubky polyolefinů pro rozvod tekutin Stanovení odolnosti proti šíření trhliny Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 13479:2022 + ISO 13479:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0049/22 TNK: - Řasy produkty řas Metody vzorkování analýzy Příprava vzorku Přejímaný mezinárodní dokument: 17605:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0050/22 TNK: - Anorganická hnojiva Stanovení specifických parametrů v hnojivech typu dusičnanu amonného vysokým obsahem dusíku Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17751:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0051/22 TNK: - Anorganická hnojiva Stanovení specifických inhibitorů Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17752:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 .2:2022 22-08 22-10 Státní zkušebna strojů a. Třanovského 622/11 Praha Řepy 163 04 47/0015/22 TNK: - Lesnické stroje Obecné bezpečnostní požadavky Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 11850:2011/A2:2022 + ISO 11850/Amd.Věstník 9/2022 26 47/0013/22 TNK: - Lesnické stroje Bezpečnostní požadavky zkoušení přenosných řetězových pil Část Řetězové pily pro vyvětvování stromů Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 11681-2:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 47/0014/22 TNK: - Zemědělské stroje Bezpečnost Část 17: Sklízeče kořenových plodin Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 4254-17:2022 + ISO 4254-17:2022 22-09 22-11 Státní zkušebna strojů a.s